به گزارش فارس، مهدی سعادتی بعد از ظهر امروز در جلسه استانداری استان از حضور قریبالوقوع احمدینژاد در این استان خبر داد و اظهار داشت: در این سفر ۱۶ طرح صنعت و معدن با ۳ هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال هزینه، ۱۱ طرح امور زیربنایی با ۳۴۹ میلیارد ریال، پنج طرح آموزشی و پزشکی با ۲۲۸ میلیارد ریال، دو طرح تعاونی با ۴۰ میلیارد ریال، ۵ طرح تامین آب با ۱۸۱ میلیارد ریال هزینه به بهرهبرداری میرسد.

وی، با بیان اینکه بدون تردید تأمین مسکن مهر و برطرف کردن دغدغه مردم در این زمینه از مهم‌ترین اهداف رئیس جمهور برای خدمت به مردم است، افزود: در سفر احمدی‌نژاد به گیلان ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی با ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار گیلان، ساخت این واحدهای مسکونی را موجب اشتغالزایی برای ۲۱ هزار و ۴۸۸ نفر عنوان کرد.

سعادتی، ادامه داد: در مجموع با بهره‌برداری از طرح‌های سفر یک‌روزه رئیس جمهور به استان برای یک‌هزار و ۷۷۸ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می‌شود.

به گفته وی، طرح سرمایه‌گذاری مشترک با ژاپن در مجتمع دخانیات رشت با ۲ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه، خط تولید داروی ضدسرطان شرکت داروسازی سبحان با ۶۰۰ هزار میلیون ریال هزینه و اشتغالزایی ۱۷۰نفر، دانشکده دندان‌پزشکی سایت لاکان با ۱۲۴ هزار میلیون ریال هزینه از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود.

مقام ارشد دولت در گیلان، با اشاره به تعهدات شرکت گاز در باره گاز رسانی به بیش از یک‌هزار و ۱۲۵ روستا در تعهدات دور نخست و سوم سفر هیئت دولت، اذعان داشت: گاز رسانی به روستای تنیان صومعه‌سرا نیز با ۲۵ میلیارد ریال هزینه و با ظرفیت اشتراک‌پذیری ۷۶۹ خانوار جزو پروژه‌های قابل افتتاح در این روز است.

وی، افزود: در سفر یک‌روزه رئیس جمهور به گیلان عملیات اجرایی ۱۱ کیلومتر باقیمانده آزاد راه رشت‌–‌قزوین با ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز می‌شود.

سعادتی، با بیان اینکه بهرهبرداری از این طرحها نقش بهسزایی در ارتقای و بهبود شاخصهای توسعهای استان در بخشهای زیر بنایی، بهداشت و درمان و صنعت و معدن ایفا میکند، خاطرنشان کرد: حضور رئیس دولت مهرورز و عدالتگستر در استان ولایتمدار گیلان فرصت مغتنم دیگری است که رایحه خدمتگزاری را عطرآگین کرده و توسعه و پیشرفت مضاعف دیار آیتالله بهجت و میرزا کوچک جنگلی را نوید میدهد.