سعید احمدی شهرکی رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران در گفتوگو با فارس، در خصوص تشابه اسمی کاندیداهای مشهور و غیر مشهور و آراء آنها اظهار داشت: فرد مشهور و غیر مشهور دارای یک کد هستند که شامل محل تولد، محل سکونت و یک عدد میشود و فرد غیر مشهور بر اساس این کد که در حوزههای انتخابیه نیز وجود دارد تبلیغ میکند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران ادامه داد: اگر این کد نوشته شود رأی متعلق به فرد غیر مشهور است در غیر این صورت طبق قانون رأی متعلق به فرد مشهور خواهد بود.

وی با بیان اینکه اگر جلوی اسم فرد غیر مشهور کد مورد نظر یعنی محل تولد، نام پدر و عدد نوشته شود، آرا متعلق به فرد غیر مشهور هستند، افزود: در غیر این صورت، آراء به فرد مشهور تعلق می‌گیرد.

احمدی‌شهرکی بر همین اساس به اسماعیل کوثری نماینده فعلی مجلس اشاره کرد و یادآور شد: اگر کد فرد دیگری که نام اسماعیل کوثری دارد جلوی نامش نوشته نشده باشد طبق قانون رأی متعلق به آقای اسماعیل کوثری نماینده فعلی مجلس است.

احمدیشهرکی همچنین گفت که اکنون در حال تصحیح آرای برخی از شعبات برای آقای اسماعیل کوثری هستیم تا حق کسی ضایع نشود.