به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، "گیل تماری" گزارشگر کانال ده تلویزیون رژیم صهیونیستی در واشنگتن، اظهار داشت: "با وجود اینکه برنامه تحریم نفتی ایران هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، تبعات ناخوشایند آن گریبانگیر اسرائیل و دیگر کشورهای غربی شده است".

وی گفت: " پس موافقت اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران، قیمت سوخت و حتی برق در اسرائیل بطور تصاعدی افزایش یافته است ".

وی با بیان اینکه، افزایش بی سابقه قیمت سوخت پیش از تحریم ایران تأمل برانگیز است، افزود: " افزایش ناگهانی قیمت سوخت در آمریکا به اوج خود رسیده است. قیمت نفت در آمریکا در سال جدید در مقایسه با سالهای قبل به میزان ۶.۹۷ درصد افزایش داشته است. از آغاز سال جاری تا کنون قیمت بنزین نیز در آمریکا ۲۵ سنت افزایش یافته است ".

این گزارشگر اسرائیلی گفت: " وزیر نفت ایران تصریح کرده است که کشورش در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا برای تحریم نفت این کشور، در اقدامی پیش دستانه صادرات نفت ایران را به شرکتهای انگلیسی و فرانسوی متوقف کرده است ".

وی افزود: " مسؤلان ایران با طراحی سیناریو افزایش قیمت نفت جهان، در صدد القای زیانهای تحریم ها بر دوش غرب و آمریکا هستند ".

درهمین حال تلویزیون رژیم اسرائیل نموداری از سیر تصاعدی قیمت بنزین را در سرزمینهای اشغالی به نمایش گذاشت.

بر اساس این نمودار، قیمت یک لیتر بنزین در ماه نوامبر گذشته معادل ۷.۲۲ آگورا(پول خرد اسرائیل) بوده در حالی که در ماه فوریه به ۷.۴۶ آگورا رسیده است، و پیش بینی می شود در ماههای آینده بهای هر لیتر بنزین به ۷.۷۱ آگورا برسد.(صد اگورا برابر با یک شکل است)

" نزیه منصور " نماینده سابق پارلمان لبنان، و نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی در بررسی این گزارش در گفتگو با برنامه این هفته " العین الاسرائیلیه "(از نگاه رسانه های اسرائیل) شبکه خبری العالم تصریح کرد: " موافقت سران اتحادیه اروپا با تحریم نفت ایران، نه تنها کشورهای اروپایی بلکه همه جهان را با بحران نفت و سوخت مواجه کرد ".

وی گفت: " افزایش تصاعدی قیمت نفت در اروپا و آمریکا وضعیت بحران زده اقتصادی آنان را حادتر می سازد ".

نزیه منصور خاطرنشان کرد: "در ماههای آینده پشیمانی اروپاییها از اقدام نابخردانه خود در تحریم نفت ایران به شدت پشیمان می شوند".