افکارنیوز به نقل از انتخاب: چه نیک گفت هاشمی در فیلم انتخاباتیش از قول آیت الله شهید بهشتی که : آسیاب به نوبت ... اما گویی این "نوبت" را پایانی نیست!
انسان گاه سخنی بر زبان می راند که تبعات و آثارش نشانه های بسیاری دارد. یکی از مهمترین آنها سایه سنگین مصاحبت نا جنس و شنیدن سخنان ما لا یعنی در جامعه است. هر محنتی که به روح آدمی می رسد به واسطه اثرات صفت نفس است و همین دنیا طلبی و نفس پرستی ها آدمی را از اعلا علیین قربت به اسفل السافلین می اندازد و او را به ما سوی الله مشغول می سازد.

در این هنگام باید طلب کم گویی کند و خاموشی ورزیدن، چرا که زبان پرده ی جان است و هر زمان که زیانی بر انسان می رسد از عمل زبان است و کسی که زبانش در ضبط او نیست خاموشی او را واجب تر از حیات است.

شنیدن اینکه در سیمای جمهوری اسلامی شخصی به آیت الله هاشمی توهین کرده و صدا و سیما بدون آنکه بی درنگ توهین به این استوانه انقلاب را تقبیح نماید به توجیه می پردازد، جای تامل بسیار دارد. هاشمی ای که روزگاری عالیجنابانِ مستِ قدرت، او را آماج تهمت قرار دادند و در روزگاری چنین، تازه رسیده های به دریای سیاست، هر آنچه در چتنه داشتند نثار این نشان اعتدال و انصاف کردند.

در چند سال اخیر مجموعه بزرگی از انتقادات غیر منصفانه به سوی آیت الله هاشمی گسیل گشت، اما این یار امام(ره) و انقلاب و رهبری که آبرو و عزت خود را در قبال رضایت الهی و پیشبرد اهداف انقلاب می دید، دم نزد و همین شد که برخی چنان بر نقد غیر منصافانه او اصرار داشتند که آنرا به دشمنی و تنفر بدل کردند.

سوال اینجاست که این رفتار مناسبتی صدا و سیما به چه علت است؟ مگر رهبری معظم بحثدفع حداقلی را مطرح نفرموده اند؟ چرا بیداری مورد نظر ایشان را به چشم بیدار تعبیر می کنیم، حال که باید دل بیدار باشد؟

صداقت فرقان حق و باطل است، بدین طریق کمال و نقصان شناخته می شود و در مقابل کذب همان هوای نفس است و غرض و گاه طمع که موجبات کژی است و بی وفایی.

این شیوه رفتار امروز چشم انداز نامطلوبی را پیش روی خود دارد، که مهمترین آن موج سواری عده ای است بر دریای پرتلاطم سیاست، تا نگذارند وحدت کلمه در جامعه ایجاد شود. باید مراقب بود و عاملان و ساکتان و بی تفاوت ها به اتفاق امروز را آگاه کرد و به آنها فهماند خوان الطاف حق برای همه گسترده است و این بی انصافی ها و گاه نابخردی ها بجای آنکه آنها را به بهشت رهنمون کند، صفتی جز بخل نصیبشان نخواهد کرد و ممسک جاهل، غافل می ماند و البخیل لا یدخل الجنه …

پس سر خدمت بر آستان منعم می ساییم و از آن یکتای بی همتا می خواهیم کفران نعمت را که صفت مذموم است از ما دور سازد و ما را آشنا سازد به اینکه: من لم یشکر الناس لم یشکر الله.

ما را از کوته نظری دور بدارد که ظاهر بی باطن باطل است و صورت بی معنی عاطل، و یاریمان کند به شناخت راه و دوری از حب و بغض های نفس که اسیرمان می کند در مکر شیطان و از خود بی خبر می شویم به واسطه ی غفلت.

چه نیک گفت هاشمی در فیلم انتخاباتیش از قول آیت الله شهید بهشتی که: آسیاب به نوبت … اما گویی این " نوبت " را پایانی نیست!


و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین
امیر حسام شهسواری