به گزارش افکارنیوز،خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار نوشت: عون الخصاونه در دیدار با اعضای یک هیئت پارلمانی ترکیه ای بیان کرد: هر اقدامی نظامی علیه ایران، تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت.

نخست وزیر اردن افزود: منطقه تحمل جنگ بیشتر را ندارد و مشکل مربوط به ایران باید از کانالهای دیپلماتیک و سیاسی حل و فصل شود، جنگ ضد ایران منطقه را چندین دهه به عقب خواهد برد.

وی با اشاره به موضوع فلسطین اعلام کرد: مشکل فلسطین باید از طریق گفتگو حل شود، اما شواهد و قرائن موجود در اسرائیل هر گونه خوش بینی به حل نهایی مشکل را از بین برده است.