امیر قاسمی دبیر شورایاری محله شهران در گفت و گو با افکارنیوز،  با بیان اینکه شهرداری و وزارتکشور باید برای شناسایی این نهاد اجتماعی کمک کنند، گفت: شورایاری ها مطالبه عمومی مردم هستند و جایگاه مشخصی دارند. برای حفظ شان شورایاری ها نیاز به کار بیشتری وجود دارد تا نخبه ها هم به آن ورود کنند. 

قاسمی با انتقاد از محدود شدن اختیارات شورایاری ها گفت: وقتی قدرت مانور نهادی اجتماعی پایین می آید به حاشیه رانده می شود. شورای شهر و ستاد هماهنگی شورایاری به شورایاری هااتهامات نامربوطی وارد کردند تا به حاشیه رود به همین علت در زمان انتخابات مشارکت مردم به حداقل رسیده است. 

وی افزود: شخصی که در گذشته ادعا می کرد از شورایاری ها برای اغراض سیاسی استفاده می شود، اکنون برای جریان سیاسی چنین سازماندهی می کند. هرگز استفاده سیاسی در دوره های مختلف شورایاری وجود نداشته است. این مطلب نشان دهنده عنادی است که با شورایاری ها وجود دارد زیرا جریان فکری خاصی نتوانسته محله ها را در سیطره خود دربیاورد و به دنبال مخدوش کردن چهره شورایاری هاست. 

دبیر شورایاری محله شهران شورایاری ها را متعلق به مردم عنوان کرد و گفت: شورایاری ها متعلق به جریان های سیاسی نیستند. صرف نظر از اینکه اعضای شورایاری دارای چه نوع طرز تفکریسیاسی هستند، با مردم ارتباط برقرار می کنند. شورایاری ها تلاش کردند و هزینه پرداختند تا حرف های مردم در شهرداری شنیده شود. 

وی شورایاری را مصداق عینی مردم سالاری در محلات دانست و گفت: بسیاری از افراد ارزشمند در این دوره شورایاری ورود نمی کنند زیرا انگیزه ای برای ادامه کار ندارند و این باعث تنزل پیدا کردن شورایاری ها می شود. شورای شهر پنجم بی مهر ترین و بی انصاف ترین عملکرد را نسبت به شورایاری ها داشت و اعضای شورایاری ها را سرخورده کرد. من هم به دلیل محدود کردن شورایاری ها تمایلی برای شرکت در انتخابات ندارم زیرا هیچ گوش شنوایی برای شنیدن گفته های شورایاری ها نیست. 

وی تعامل شورایاری با شهرداری و شورای شهر را بسیار محدود عنوان کرد و گفت: شورای شهر در حوزه اداره شهر عملکرد ناتوانی از خود نشان داد و مشارکت و خواست مردمی فقط شعار محسوب می شود. شورای شهر هیچ طرح و برنامه ای برای شهر تهران ندارد. خط هفت مترو از دو سال قبل به محله شهران رسیده اما هنوز راه اندازی نشده است. با این شکل مدیریت، خطوط مترو فعلی در 50 سال آینده راه اندازی می شد.

قاسمی در پایان بیان کرد: در دوره جدید برگزاری شورایاری ها با حضور شورای شهر و ستاد هماهنگ شورایاری های فعلی هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد اما در عین حال نباید صحنه را هم خالی کرد. امیدوارم افراد توان مند و تاثیرگذار در صحنه های انتخابات و محله ها حضور پررنگی داشته باشند.