به گزارش افکارنیوز ، چمران پاسخ شایعات درباره جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را داد.

اخبار سیاسی _ چمران گفت : بعضی از اظهار نظرهای دوستان عزیز ما شبه ای را در تعدادی از رسانه ها دامن زده است که گویا " جبهه مردمی نیروهای انقلاب " کار خود را متوقف خواهد کرد . می بایستی تاکید نمود که ضرورت چنین سازوکاری برای انقلاب ما بویژه در شرایط کنونی کاملا ضروری است فعالیت این جبهه از ابتدا هم عنوان شد که فصلی نبوده و همچنان مسئولیت خود را پی میگیرد و در شرایطی که ضرورت ساماندهی نیروهای انقلاب بیشتر احساس می شود سخن گغتن از تردید و رکود نه تنها منصفانه نیست بلکه با واقعیت نیز هماهنگ نمی باشد .
جبهه مردمی با تصمیم قاطع همه اعضای فعال و با هماهنگی نیروها و تشکل های انقلابی همچنان مسئولیت اجتماعی خطیر خود را به لطف الهی ادامه میدهد و در حل مشکلات کنونی و رفع کمبودها قطعا با کمک خدای بزرگ و همکاری همه نیروهای متعهد به انقلاب موفق خواهد بود .