به گزارش افکارنیوز،

ابوالفضل حسن بیکی ، با اشاره به مواجهه غربی ها با برنامه جامع اقدام مشترک، گفت: برجام یکی از معاهدات بین المللی است و همه کشورهای عضو آن متعهد به اجرای تعهدات خود هستند.

کشورهای غربی تلاش می کنند از طریق ابزار رسانه ایران را تحت فشار قرار دهند

اخبار سیاسی-نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه کشورهای غربی تلاش می کنند از طریق ابزار رسانه ایران را تحت فشار قرار دهند و این مهم در حالیست که خودشان به تعهدات برجامی عمل نکرده اند، اظهار کرد: در این بین نباید فراموش کرد که افکار عمومی دنیا متوجه شده که ایران در برجام دست برتر را دارد و بدعهدی ها بر عهده آمریکا و همپیمانانش است.

وی با اشاره به مواد 26 و 36 برنامه جامع اقدام مشترک، ادامه داد: طبق مفاد برجام ایران در اجرای تعهدات خود دو گام اساسی برداشت تا غربی ها بدانند صبر استراتژیک کشورمان حدی دارد و توانایی احقاق برجامی برای ایران اسلامی وجود دارد.

 
اتحادیه اروپا

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برداشتن گام دوم و رفع محدودیت های سطح غنی سازی موجب شده اروپایی ها دچار نگرانی شوند که این امر در موضوع گیری های آنها مشهود است، تصریح کرد: در واقع آنها به خوبی می دانند که گام سوم و چهارم کشورمان می تواند به خروج از ان.پی.تی منجر شود که این موضوع برای آنها امری قابل تامل و نگران کننده است.

اجرای برجام نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر

حسن بیکی ضمن تاکید بر اینکه برجام باید به طور کامل و نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر اجرایی شود، افزود: کشورهای اروپایی نمی توانند انتظار داشته باشند ایران در برجام همه تعهدات و محدودیت ها را رعایت کند اما آنها فقط موضع گیری سیاسی کنند و در عمل رخدادی شکل نگیرد.

طبق مفاد برجام ایران در اجرای تعهدات خود دو گام اساسی برداشت تا غربی ها بدانند صبر استراتژیک کشورمان حدی دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروزه مردم از دولت می خواهند که در مواجهه با بدعهدی ها کوتاه نیاید و حقوق ضایع شده کشورمان را احیا و مطالبه کنند، خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می رسد در مهلت 60 روزه آینده اروپایی ها باید فکر اساسی داشته باشند.