به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان در صحن علنی امروز لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا را با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن و ۱۴۷ رأی مأخوذه تصویب کردند.

اخبار سیاسی_ به موجب ماده واحده این لایحه؛ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا مشتمل بر یک مقدمه و ۴۴ ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت‌ها و شرایط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تسلیم نماید:

۱ - از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران:

الف - همکاری بین‌المللی مقرر در بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون، شامل همکاری برای تسهیل خرید و انتقال تجهیزات، مواد، دانش، فناوری و آموزش مربوط به ایمنی، مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا نیز خواهد شد.

ب - مفاد ماده ۲۷ کنوانسیون، به هیچ وجه متضمن یا وزن کننده هیچگونه تعهدی نمی‌باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق تصویب یا الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط یا به گونه دیگری به موجب حقوق بین‌الملل به صورت صریح نپذیرفته است.

۲ - دولت جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ساز و کار‌های داوری از جمله قواعد و رویه‌های داوری حاکم مربوط در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل اختلافات نمی‌داند. رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.

۳ - در اجرای این کنوانسیون، رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.