به گزارش افکارنیوز،

پیرو انتصاب سه عضو فقهای شورای نگهبان از سوی رهبر معظم انقلاب و انتخاب سه عضو حقوقدان از سوی مجلس شورای اسلامی، ۱۲ عضو این شورا برای دوره جدید مشخص شدند.

۱۲ عضو شورای نگهبان در دروه جدید عبارتند از:

۱. آیت‌الله احمد جنتی

۲. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی

۳. آیت‌الله محمد یزدی

۴. آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی‌یزدی

۵. آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار

۶. حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافی

۷. سیامک ره‌پیک

۸. عباسعلی کدخدایی

۹. محمد دهقان

۱۰. هادی طحان‌نظیف

۱۱. محمدحسین صادقی‌مقدم

۱۲. سید فضل‌الله موسوی

طبق اصل‌ نود و یکم قانون اساسی، به‌ منظور پاسداری‌ از احکام‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسی‌ از نظر عدم‌ مغایرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ ملی با آنها، شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ نگهبان‌ با ترکیب‌ زیر تشکیل‌ می‌ شود:

‎‎‎‎‎‎۱ - شش‌ نفر از فقهای‌ عادل‌ و آگاه‌ به‌ مقتضیات‌ زمان‌ و مسائل‌ روز. انتخاب‌ این‌ عده‌ با مقام‌ رهبری‌ است‌.

‎‎‎‎‎‎۲ - شش‌ نفر حقوقدان‌، در رشته‌ های‌ مختلف‌ حقوقی‌، از میان‌ حقوقدانان‌ مسلمانی‌ که‌ به‌ وسیله‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ معرفی‌ می‌ شوند و با رای‌ مجلس‌ انتخاب‌ می‌ گردند.