به گزارش افکارنیوز به نقل از الف، در حوزهی انتخاباتی تهران بر خلاف سایر حوزههای کشور عوامل اقلیمی و گرایشهای قومی کمترین تأثیر را داشته و عمدتاً متأثر از جناحبندیهای سیاسی کشور است. بر همین اساس انتخابات در این حوزه سیاسیترین رقابت در مقایسه با سایر حوزههای کشور است. بر این اساس تحلیل آماری این حوزه بهترین ملاک برای ارزیابی جایگاه و وزن احزاب و گروههای سیاسی کشور است.

در ادامه بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت کشور در حوزه انتخابیه تهران بدون هرگونه داوری به تحلیل آماری و ترکیب آراء این حوزه می‌پردازیم.

گفتنی است این تحلیل مبتنی بر ارزیابی چهار گروه عمده و مطرح در این دور از انتخابات مشتمل بر: جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری انقلاب اسلامی، صدای ملت و حزب مردم‌سالاری می‌باشد.

وزن کمی(پذیرفته شدگان یا راه‌یافتگان به دور دوم)

نام گروه یا حزب حامی تعداد نامزدهای اختصاصی

*جبهه پایداری انقلاب اسلامی ۲۳

*جبهه متحد اصولگرایان ۲۲

* صدای ملت و حزب مردم‌سالاری ۵

* از میان پذیرفته‌شدگان و راه‌یافتگان به مرحله دوم ۴ نامزد به صورت مشترک مورد حمایت صدای ملت و حزب مردم‌سالاری بوده و یک نفر نیز تنها مورد حمایت صدای ملت بوده که با اندکی تسامح به عنوان ۵ نامزد مورد حمایت این دو گروه قلمداد شده است. این موضوع در بخش بعدی نیز به‌همین صورت لحاظ شده است.

* وزن کیفی(پذیرفته شدگان یا راه‌یافتگان به دور دوم)

نام گروه یا حزب حامی جمع آراء اختصاصی

جبهه متحد ۷۲۰۴۱۲۷

جبهه پایداری ۶۹۸۷۸۴۴

صدای ملت و حزب مردم‌سالاری ۱۳۳۰۰۶۱

* آراء اختصاصی هر گروه، مجموع آرائی است که به نامزدهای مورد حمایت هر گروه اختصاصاً تعلق گرفته و در کنار تعداد نامزدهای مورد حمایت هر گروه به عنوان یک ملاک کیفی برای ارزیابی جایگاه یک طیف سیاسی قلمداد می‌شود.

در این بخش با مقایسه آراء اکتسابی نامزدهای این دوره با دور قبل یک ارزیابی اجمالی از میزان کاهش و افزایش مقبولیت نامزدها با لحاظ گروه و حزب حامی نامزد ارائه شده است. بدیهی است این مقایسه تنها بر روی پذیرفته‌شدگان و راه‌یافتگان به مرحله دوم این دوره و همینطور برخی نمایندگان مطرح دور قبل انجام شده است. از سوی دیگر به‌رغم کسب آراء بالا توسط برخی از نامزدها از آنجا که این افراد در دوره‌های قبل یا نامزد نبوده و یا از سایر حوزه‌ها نامزد بوده‌اند، امکان بررسی مقایسه‌ای در مورد آنها وجود ندارد.

افزایش مقبولیت

نامزدهایی که با بیش از ۱۰ درصد افزایش مقبولیت روبرو شده‌اند:

۱ سیدعلیرضا مرندی / جبهه متحد و پایداری / مثبت ۲۶ درصد

۲ غلامعلی حداد عادل / جبهه متحد و پایداری / مثبت ۲۵ درصد

۳ مرتضی آقاتهرانی / جبهه پایداری / مثبت ۱۵ درصد

کاهش مقبولیت

نامزدهایی که با حداقل ۲۰ درصد کاهش مقبولیت مواجه شده‌اند:

۱ علی عباس‌پور تهرانی / صدای ملت و حزب مردم‌سالاری / منفی ۲۲۰ درصد

۲ حمیدرضا کاتوزیان / صدای ملت و حزب مردم‌سالاری / منفی ۲۰۲ درصد

۳ حسن غفوری‌فرد / صدای ملت / منفی ۱۳۶ درصد

۴ اسدالله بادامچیان / جبهه متحد اصولگرایان / منفی ۷۰ درصد

۵ محمدرضا باهنر / جبهه متحد اصولگرایان / منفی ۶۵ درصد

۷ حسین نجابت / جبهه متحد اصولگرایان / منفی ۴۳ درصد

۸ فاطمه رهبر / جبهه متحد اصولگرایان / منفی ۴۰ درصد

۹ فاطمه آلیا / جبهه پایداری انقلاب اسلامی / منفی ۳۹ درصد

۱۰ سهیلا جلودارزاده / صدای ملت و حزب مردم‌سالاری / منفی ۳۶ درصد

۱۱ علی مطهری / صدای ملت و حزب مردم‌سالاری / منفی ۲۸ درصد

۱۲ الیاس نادران / جبهه متحد اصولگرایان / منفی ۲۱ درصد

۱۳ علیرضا محجوب / صدای ملت و حزب مردم‌سالاری / منفی ۲۱ درصد

۱۴ زهره الهیان / جبهه متحد اصولگرایان / منفی ۲۰ درصد

* با توجه به اینکه نام آقای علی عباسپور تهرانی پس از اعلام نتایج اولیه از فهرست ۶۰ نفر اول تهران خارج شده و میزان دقیق آراء اکتسابی ایشان در دسترس نمیباشد، آراء ایشان بر اساس آخرین فهرست اعلامی تخمین زده شده است.