به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه امروز بررسي دستورات مجلس را ادامه خواهند داد.