به گزارش مهر، سنگ بنای اجلاس وزرای خارجه سه کشور ایران - ترکیه و جمهوری آذربایجان در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ در شهر ارومیه گذاشته شد.

صالحی و همتایان ترک و آذری اش در خصوص راهکارهای گسترش همکاری های تجاری بین سه کشور رایزنی خواهند داشت و در خصوص تحولات منطقه ای و مناسبات دوجانبه نیز رایزنی می کنند.