به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی طرح یک فوریتی وزارت را در دستور کار داشتند.

یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۹ مهرماه سال جاری به تصویب مجلس رسید.

نمایندگان مجلس با ۱۲۴ را ی موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از۱۹۷ نماینده حاضر با کلیات این طرح یک فوریتی موافقت کردند. ۳۹ نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

براساس این طرح و در صورت تصویب نهایی وظایف و اختیارات وزارت نفت در امور حاکمیتی، سیاست گذاری، نظارتی، اجرایی، سرمایه گذاری و تامین منابع مالی و امور بین‌الملل و همچنین امور منابع انسانی، عملی و فناوری تعیین خواهد شد.

گزارش تکمیلی از اظهارات موافقان و مخالفان با کلیات این طرح متعاقباً منتشر میشود.