به گزارش خبرآنلاین، حسن کامران در نطق امروز خود با اشاره به افزایش میزان مشارکت ۲۰ درصدی مردم اصفهان در انتخابات مجلس نهم، از آیت​الله مظاهری تقدیر کرد و به کنایه گفت: اما برخی تشریف بردند آفریقا!

وی با بیان اینکه اصفهانی​ها نمره می​دهند و کاری به پلو و چلو ندارند، ادامه داد: من و همسرم برای این انتخابات هزینه​ای نکردیم و همه را خود مردم دادند.

در ستاد ما عدس پلو می​دادند و ژیگولی​اش هم خورشت قیمه بود! تبلیغات ما را هم یک شرکت اصفهانی انجام داد که می​توانید بروید بپرسید هزینه​اش چقدر است.

متاسفم که از تهران می آیند اصفهان نامزد شوند و برای تبلیغات هم می​روند "هتل عباسی"!