به گزارش افکار نیوز به نقل از کیهان ،برخی عناصر دورافتاده از فضای مدیریت فرهنگی در کشور، با استفاده از چهره های موجه سینما و تئاتر قصد بازگشت به مناصب حساس فرهنگی و یا پست های خودساخته را دارند.

اخیرا جریانی در «خانه تئاتر» که تشکلی است صنفی و جز دریافت کمک از نهادهای دولتی هیچ فعالیت صنفی دیگری ندارد و اغلب این فعالیت ها به اهدای بن شب عید به اعضای آن خانه، خلاصه می شود، در حرکتی خاموش با سوء استفاده از «عزت الله انتظامی» و احترامی که نهادهای فرهنگی کشور برای این شخصیت فرهنگی قائل اند، قصد بازگشت به برخی مناصب مدیریتی و مهره چینی خاص خود را دارد.

این جریان به تازگی در یک برنامه زنده رادیویی با اجرای مدیر معزول «خانه هنرمندان»(!) درخواست ایجاد بنیاد عزت الله انتظامی را مطرح کرده و درخواست داشته که بازسازی و در آینده مدیرعاملی آن «باید» برعهده بهروز غریب پور باشد! فردی که مدیر اسبق خانه هنرمندان بوده و کارنامه سیاهی از دوران مدیریتش به جای گذاشته است.

نکته جالب تر در این درخواست، تاسیس بنیاد مذکور در خانه عزت الله انتظامی است؛ خانه ای که شهرداری تهران برای تبدیل به موزه هنرمندان تهران و نه موزه شخص استاد انتظامی، با مبلغی حدود ۳ میلیارد تومان خریداری کرده است و حالا پس از دریافت این پول، این جریان، خواستار تاسیس بنیاد و استفاده دوباره از این خانه شده اند!