به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين ميرتاجالديني در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به پرسشي درباره زمان حضور رييسجمهور در مجلس گفت: رييسجمهور هفته آينده جهت پاسخگويي به سوال نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا ميكند ولي روز يكشنبه نخواهد بود و تعيين زمان در اين ارتباط، طبق آييننامه، در اختيار دولت است و رييسجمهور در زماني كه دولت مشخص و به هيات رئيسه نيز اعلام كرده است، در هفته آينده در صحن علني مجلس حضور پيدا ميكند.

وی همچنین از حضور باشکوه مردم در انتخابات ۱۲ اسفند تقدیر و تشکر کرد و افزود: ما به مجلس نهم کاملا خوشبین هستیم. مجلس نهم مجلس خوبی است و دولت آماده هرگونه همکاری با نمایندگان مجلس نهم است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌هایی را نیز جهت همکاری بیشتر با مجلس نهم، بویژه در مورد مسائل کلان و مهم کشور و همچنین لوایح اقتصادی در نظر گرفته است. در این ارتباط، دولت راهکارهایی را با توجه به تجربیات گذشته پیش‌بینی کرده است تا قبل از این که مصوبات مهم به صحن علنی مجلس برده شود، دولت و مجلس به اشتراک نظر برسند و هم نظر نمایندگان و هم نظرات کارشناسی دولت به اشکال مختلف مورد توجه قرار بگیرد.

ميرتاجالديني با بيان اينكه "همكاري خوبي بين دولت و مجلس پيشبيني ميكنيم"، درباره در دستور كار قرار گرفتن طرح يك فوريتي اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۹۱ در مجلس گفت: دولت با طرحي كه مجلس در مورد بودجه سال ۹۱ به صورت دو دوازدهم مطرح كرد، موافق است و اين كار، مشابه اقدام سال گذشته است. البته ما در مورد رقم آن پيشنهاداتي داشتيم و پيشنهاداتمان را در كميسيونهاي مربوطه با جزييات به مجلس ارائه ميكنيم.