به گزارش تابناک طبق اخبار رسیده، این بازداشت در نتیجه شکایت معاون اول رییس جمهور دولت از این خبرگزاری و صبح امروز صورت گرفته است.

آخرین اخبار حاکی از این است مقدسی با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان، تا زمان برگزاری جلسه دادگاه آزاد شد.