به گزارش مشرق، در فاصله چند روز پس از انتخابات نهمین دوره مجلس گروه های سیاسی مختلف به دنبال بهره برداری از آمارهای منتشر شده درباره افراد راه یافته و راه نیافته از دوره هشتم به دوره نهم را داشته و این موارد را با سلیقه خود تحلیل می کردند.

عده ای عدم رای آوری تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم به نهم را به مواردی همچون سوال از رییس جمهور توسط این نمایندگان و مخالفت با دولت نسبت می دادند. در پیامک های منتشره از سوی جریان حامی دولت دلیل عدم رای آوری تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم امضای طرح سوال از رییس جمهور توسط آنها عنوان و تاکید شده بود که از ۷۹ نماینده سوال کننده از رییس جمهور، ۷۳ نفر با کارت قرمز ملت ایران مواجه شده اند.

اما در آمارها دیده می شود که اولا تعداد راه نیافتگان به دوره نهم مجلس شورای اسلامی عددی بسیار بزرگتر از تعداد سوال کنندگان از رییس جمهور است و موضوع بعدی اینکه ریزش نمایندگان در تمامی دوره های مجلس شورای اسلامی وجود داشته است. نکته دیگر آنکه در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تا انتهای مرحله اول(احتمال دارد با برگزاری انتخابات دوره دوم آمارها تغییر کند) شاهد کمترین میزان ریزش نمایندگان دوره هشتم نسبت به دوره های قبل، هستیم.

البته در بیشتر مواردی که نماینده ای اصولگرا به مجلس شورای اسلامی راه پیدا نکرده، فرد اصولگرای دیگری جای وی را در مجلس گرفته است که در مجموع نشان از اعتماد دوباره مردم به تفکر اصولگرایی است.

راه یافتگان و راه نیافتگان از " خانه ملت " به خانه ملت!

دوره اول

در دوره اول مجلس شورای اسلامی ۳۲۷ نفر(به دلیل شهادت، فوت، استعفا و اخراج برخی نمایندگان تعداد نمایندگان این دوره بیشتر از دوره های دیگر است) ۹۸ نفر از نمایندگان توانستند در دوره دوم نیز وارد مجلس شوند و ۱۷۲ نفر نیز نتوانستند حضور در ساختمان مجلس را تجربه کنند.

آمارهای دیگر از مجلس اول:

تعداد شهدا: ۳۱ نفر

تعداد مرحومین: ۶ نفر

تعداد مستعفی: ۲۵ نفر

تعداد اخراجی ها: ۱ نفر

دوره دوم

در این دوره نیز از مجموع ۲۷۴ نماینده ۱۰۶ نفر توانستند به دوره سوم راه پیدا کرده و ۱۶۴ نفر نیز مورد اعتماد مردم قرار نگرفتند.

آمارهای دیگر از مجلس دوم:

تعداد شهدا: ۹ نفر

تعداد مستعفی: ۰

تعداد اخراجی: سه نفر

دوره سوم

در این دوره نیز از مجموع ۲۷۸ نماینده مجلس شورای اسلامی ۸۵ نفر توانستند وارد مجلس چهارم شده ولی ۱۸۵ نفر از نمایندگان نیز دوره چهارم مجلس را تجربه نکردند.

آمارهای دیگری از مجلس سوم:

تعداد شهدا: ۰

تعداد مرحومین: ۲ نفر

تعداد مستعفی: ۵ نفر

تعداد اخراجی:.

دوره چهارم

در این دوره از مجموع ۲۷۵ نماینده مجلس شورای اسلامی ۱۶۹ نفر به مجلس پنجم راه نیافته و تنها ۱۰۱ نمیانده اعتماد دوباره مردم رای برای حضور در مجلس پنجم جلب کردند.

آمارهای دیگر از مجلس چهارم:

تعداد شهدا: ۰

تعداد مستعفی: ۲ نفر

تعداد اخراجی: ۱ نفر

دوره پنجم

در این دوره از مجلس شورای اسلامی ۲۷۷ نماینده از سراسر کشور حضور داشتند که از این تعداد ۶۶ نفر به دور بعدی مجلس راه یافته و ۲۰۴ نفر از راهیابی به دور بعد باز ماندند.

آمارهای دیگری از مجلس پنجم

تعداد شهدا: ۰

تعدادمستعفی: ۲ نفر

تعداد اخراجی: ۰

مجلس ششم

این دروه از مجلس رکورد دار عدم راهیابی نمیایندگانش به دوره بعد است. در این دوره از مجموع ۲۹۷ نماینده تنها ۶۷ نماینده توانستند به دور هفتم راه پیدا کنند و در مقابل ۲۲۳ نماینده نیز به ساختمان هرمی شکل مجلس جدید راه نیافتند.

آمارهای دیگری از مجلس ششم

تعداد شهدا: ۰

تعداد مرحومین: ۸ نفر

تعداد اخراجی ها: ۰

مجلس هفتم

در این دوره از مجموع ۲۹۴ نماینده مجلس شورای اسلامی ۱۰۶ نفر مجددا مورد اعتماد مردم قرار گرفته و حضور در خانه ملت را دوره هشتم نیز تجربه کردند ولی ۱۸۴ نفر نیز نتوانستند خود را به صندلی های سبز بهارستان برسانند.

آمارهای دیگری از مجلس هفتم

تعداد شهدا: ۰

تعداد مرحومین: ۲ نفر

تعداد اخراجی ها: ۰

مجلس هشتم

از تعداد ۲۸۸ نماینده مجلس شورای اسلامی تا پیش از برگزاری انتخابات دوره دوم در برخی حوزه ها و بر اساس آمارهای منتشره از نمایندگانی که از شرکت در انتخابات انصراف داده، حدود ۱۳۰ نماینده مجلس در این دوره به مجلس نهم راه پیدا نکرده اند.

می توان این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی را با توجه به تعداد نمایندگانی که به مجلس نهم راه پیدا نکرده اند، کم ریزش ترین دوره از مجلس شورای اسلامی دانست. همچنین در این دوره دو نفر از نمایندگان مجلس نیز مرحوم شده اند.

در مجموع از ۲۳۱۰ نماینده ای که با رای مردم در دوره های مختلف بر صندلی بهارستان تکیه زده اند(بدون احتساب آمار دوره نهم) ۱۳۰۱ نفر موفق به حضور در دوره بعدی نشده و ۵۶۲ منتخب نیز توانسته اند حداقل دو دوره نمایندگی پیاپی را تجربه کنند.

دوست داشتنی ها دوست نداشتنی های مجلس هشتم!

در میان نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که تا کنون راهیانی آنان به دوره نهم قطعی شده است شاید نمایندگان تهران به دلیل داشتن بیشترین واجد شرایط رای دادن در کانون توجهات قرار گیرند. در نتیجه بررسی مقبولیت نمایندگان قطعی این حوزه نسبت به دوره قبل مورد توجه خواهد بود.

در حوزه انتخابیه تهران نام علیرضا مرندی با ۲۶% درصد افزایش مقبولیت در صدر لیست کسانی قرار دارد که حداقل ۱۰ درصد نسبت به دوره قبل افزایش مقبولیت داشته اند. در رده های بعدی این فهرست نیز غلامعلی حداد عادل با ۲۵ درصد افزایش و حجت الاسلام آقا تهرانی با ۱۵ درصد افزایش مقبولیت قرار دارند.

البته در نمایندگانی نیز در حوزه تهران حاضر هستند که با کاهش مقبولیت روبرو شده اند. با بررسی لیست کسانی که با کاهش مقبولیت مواجه شده اند با نام افرادی و چهره های سیاسی معروفی رو برو می شویم.