به گزارش افکارنیوز،

 محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: در گفتگوهایی که در مجلس توسط نمایندگان اصلاح‌طلب مطرح می‌شود، این موضوع همواره از سوی آنها بیان می‌شود که مجلس یازدهم در اختیار اصولگرایان خواهد بود.

اخبار سیاسی- وی افزود: اصلاح‌طلبان با توجه به عملکردشان در مجلس دهم امیدی به کسب کرسی در مجلس یازدهم ندارند و سعی دارند تا با تابلوی اصولگرایی وارد عرصه انتخابات مجلس یازدهم شوند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ترفند آنها برای انتخابات مجلس این است که از چهره‌های ناشناخته، تحت عنوان اصولگرایی استفاده کنند و با تابلوی این جریان وارد عرصه انتخابات شوند. آنها می‌گویند ما را که به مجلس بعد راه نمی‌دهند و بهتر است از این روش استفاده کنیم.

پورمختار خاطرنشان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلاح‌طلبان عنوان می‌کنند که افراد ناشناخته را تحت عنوان اصولگرا وارد عرصه انتخابات مجلس یازدهم کنیم و این جریان را در مقابل جریان اصولگرای اصلی قرار دهیم و درواقع اصولگرایان را به جان هم بیندازیم.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اصلاح‌طلبان در صدد هستند تا به عنوان اصولگرایان تقلبی وارد عرصه انتخابات مجلس یازدهم شوند و بعد از رای آوردن عَلَم اصلاح‌طلبی خود را بلند کنند.