به گزارش فارس، سردار سیدمسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به هتک حرمت قرآن کریم توسط آمریکاییها در افغانستان، اظهار داشت: آمریکا از ابتدای اشغال نظامی افغانستان، با آسیبهای زیادی روبرو بوده و موضوع قرآنسوزی اخیر آمریکاییها در این کشور مبدا تحولاتی است که با مدیریت مردم مسلمان افغانستان و علیه متجاوزان آمریکایی شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: موقعیت نظامیان آمریکا در خاک افغانستان دارای ضعف و شکنندگی‌های فراوان است و قطعا اوباما از این تجاوزگری‌ و اشغال‌گری‌ بهره‌ای نخواهد برد و بخصوص در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وی باید پاسخگوی بسیاری از ناکامی‌های خود در این کشور باشد.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور تاکید کرد: مردم افغانستان و سایر مسلمانان با پدیده قرآن‌سوزی اشغالگران آمریکایی برخورد خواهند کرد و در وقت مقتضی، آمریکا تاوان بی‌حرمتی به قرآن، این کتاب مقدس الهی را خواهد داد.

جزایری در پایان تاکید کرد: جهادگران افغانی اجازه سلطه درازمدت آمریکا بر کشورشان را نمیدهند و تلاش آمریکا برای انعقاد و معاهدات استراتژیک بینتیجه خواهد بود.