به گزارش فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد رضا میرتاجالدینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سئوالی درباره زمان حضور رییسجمهور در مجلس گفت: رییسجمهور هفته آینده جهت پاسخگویی به سوال نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا میکند ولی روز یکشنبه نخواهد بود و تعیین زمان در این ارتباط، طبق آییننامه، در اختیار دولت است و رییسجمهور در زمانی که دولت مشخص و به هیات رئیسه نیز اعلام کرده است، در هفته آینده در صحن علنی مجلس حضور پیدا میکند.وی در ادامه با تقدیر ازمردم به دلیل حضور باشکوه در انتخابات ۱۲ اسفند، گفت که ما به مجلس نهم کاملا خوشبین هستیم. مجلس نهم مجلس خوبی است و دولت آماده هرگونه همکاری با نمایندگان مجلس نهم است.میرتاج الدینی ادامه داد: دولت برنامه‌هایی را نیز جهت همکاری بیشتر با مجلس نهم، بویژه در مورد مسائل کلان و مهم کشور و همچنین لوایح اقتصادی در نظر گرفته است. در این ارتباط، دولت راهکارهایی را با توجه به تجربیات گذشته پیش‌بینی کرده است تا قبل از این که مصوبات مهم به صحن علنی مجلس برده شود، دولت و مجلس به اشتراک نظر برسند و هم نظر نمایندگان و هم نظرات کارشناسی دولت به اشکال مختلف مورد توجه قرار بگیرد.میرتاجالدینی با تاکید بر اینکه همکاری خوبی بین دولت و مجلس پیشبینی میکنیم، درباره در دستور کار قرار گرفتن طرح یک فوریتی اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۹۱ در مجلس گفت: دولت با طرحی که مجلس در مورد بودجه سال ۹۱ به صورت دو دوازدهم مطرح کرد، موافق است و این کار، مشابه اقدام سال گذشته است. البته ما در مورد رقم آن پیشنهاداتی داشتیم و پیشنهاداتمان را در کمیسیونهای مربوطه با جزییات به مجلس ارائه میکنیم.