به گزارش ایرنا، نمایندگانی كه در دور اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توانستند با كسب یك چهارم آرای ماخوذه به مجلس شورای اسلامی راه پیدا كنند به شرح زیر می باشند:

۱. سنقر - ' محمدابراهیم محبی ' ۱۸ هزارو ۷۸۸ رای از مجموع ۴۹ هزار و ۲۷۵ آرای صحیح ماخوذه

۲. اردکان - ' محمدرضا تابش ' ۲۵ هزارو ۹۴۵ رای ازمجموع ۳۹ هزار و ۸۳۰ آرای صحیح ماخوذه

۳. بناب - ' محمد باقری ' ۳۳ هزار و ۹۱۲ رای از مجموع ۷۵هزار و ۷۶۲ آرای صحیح ماخوذه

۴. سمنان و مهدی شهر - ' علیرضا خسروی ' ۳۱ هزار و ۶۱۵ رای ازمجموع ۸۴ هزار و ۸۳۷ آرای صحیح ماخوذه

۵. دامغان - ' عبدالرحمان رستمیان ' ۱۶ هزار و ۹۷۴ رای از مجموع ۴۸ هزار و ۶۷۴ آرای صحیح ماخوذه

۶. خمین - ' محمد ابراهیم رضایی ' ۲۷ هزار و ۲۲۷ رای از مجموع ۵۴ هزار و ۶۳۰ آرای صحیح ماخوذه

۷. آستانه اشرفیه - ' محمد حسین قربانی ' ۲۲ هزار و ۷۶ رای از مجموع ۶۲ هزار و ۲۱ آرای صحیح ماخوذه

۸. میانه – ' محمدعلی مدنی ' ۴۴ هزار و ۸۵۰ رای و سید بهلول حسینی ۲۵ هزار و ۸۴۸ رای از مجموع ۸۸ هزار آرای صحیح ماخوذه

۹. اسد آباد – ' بهروز نعمتی ' ۲۶ هزار و ۱۲۹ رای از مجموع ۵۳ هزار و ۹۷۰ آرای صحیح ماخوذه

۱۰. مهاباد – ' عثمان احمدی ' ۴۸ هزار و ۱۲۸ رای از مجموع ۸۶ هزار و ۹۶۵ آرای صحیح ماخوذه

۱۱. قائنات – ' جواد هروی ' ۳۱ هزار و ۷۱۷ رای از مجموع ۸۳ هزار و ۷۷۰ آرای صحیح ماخوذه

۱۲. مبارکه – ' علی ایرانپور ' ۱۷ هزار و ۸۴۳ رای از مجموع ۶۴ هزار و ۲۴۶ آرای صحیح ماخوذه

۱۳. شهرکرد – ' سید سعید زمانیان دهکردی ' ۶۲ هزار و ۷۶۵ رای از مجموع ۱۵۳ هزار و ۵۱۴ آرای صحیح ماخوذه

۱۴. قم – ' علی اردشیر لاریجانی ' ۲۷۰ هزار و ۳۸۲ رای، ' رضا آشتیانی عراقی ' ۱۶۴ هزار و ۲۱۹ رای و ' احمد امیر آبادی فراهانی ' ۱۴۷ هزار و ۷۶۵ رای از مجموع ۴۱۴ هزار و ۸۶۵ آرای صحیح ماخوذه

۱۵. بوکان – ' محمد قسیم عثمانی ' ۶۸ هزار و ۱۹۱ رای از مجموع ۹۷ هزار و ۷۹۱ آرای صحیح ماخوذه

۱۶. کلیبر، بخش هوراند و خداآفرین – ' ارسلان فتحی پور ' ۲۹ هزار و ۸۷۹ رای از مجموع ۶۳ هزار و ۴۱ آرای صحیح ماخوذه

۱۷. گرمی – ' میرقسمت موسوی اصل ' ۱۸ هزار و ۴ رای از مجموع ۴۹ هزار و ۸۳۴ آرای صحیح ماخوذه

۱۸. صومعه سرا – ' حمیدرضا خصوصی ثانی ' ۳۹ هزار و ۱۳۵ رای از مجموع ۸۶ هزار و ۳۹۶ آرای صحیح ماخوذه

۱۹. تفت و میبد - ' سید جلال یحیی زاده فیروزآباد ' ۲۵ هزار و ۳۸۲ هزار رای از مجموع ۵۸ هزار و ۱۰۲ آرای صحیح ماخوذه

۲۰. رودبار - ' عطاء الله حکیمی ' ۲۷ هزار و ۷۲۸ رای از مجموع ۶۴ هزار و ۱۷ آرای صحیح ماخوذه

۲۱. فردوس، طبس، بشرویه و سرایان – ' محمدعلی عبدالله زاده ' ۴۳ هزار و ۱۹۸ رای از مجموع ۹۰ هزار و۸۰۸ آرای صحیح ماخوذه

۲۲. اقلید - ' الیاس طاهری ' ۲۱ هزار و ۸۷۵ رای از مجموع ۵۲ هزار و ۷۰۱ آرای صحیح ماخوذه

۲۳. آستارا - ' صفر نعیمی رز ' ۲۴ هزار و ۶۲ رای از مجموع آرای ۴۷ هزار و ۸۱۱ آرای صحیح ماخوذه

۲۴. ماکو، چالدران، پلدشت و شوط - ' محمد علی پور ' ۳۷ هزار و ۶۳ رای از مجموع ۱۰۹ هزار و ۲۲۸ آرای صحیح ماخوذه

۲۵. خمینی شهر - ' محسن صرامی فروشان ' ۳۱ هزار و ۲۹۹ رای از مجموع یکصد هزار و ۵۷۷ آرای صحیح ماخوذه

۲۶. نوشهر و چالوس - ' قاسم احمدی لاشکی ' ۵۸ هزار و ۹۶۸ رای از مجموع ۱۲۹ هزار و ۶۸۰ آرای صحیح ماخوذه

۲۷. تاکستان - ' رجب رحمنی ' ۳۷ هزار و ۶۴۳ رای از مجموع ۹۲ هزار و ۹۲۰ آرای صحیح ماخوذه

۲۸. علی آباد - ' رحمت الله نوروزی ' ۳۸ هزار و ۵۲۰ رای از مجموع ۷۸ هزار و ۳۰ آرای صحیح ماخوذه

۲۹. فلاورجان - ' سید ناصر موسوی لارگانی ' ۸۳ هزار و ۸۰۱ رای از مجموع ۱۰۶ هزار و ۴۹۶ آرای صحیح ماخوذه

۳۰. سراب - خانم ' مهناز بهمنی ' ۳۱ هزار و ۳۸ رای از مجموع ۶۶ هزار و ۷۵۴ آرای صحیح ماخوذه

۳۱. بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان - ' حبیب آقاجری ' ۴۳ هزار و ۱۰۲ رای از مجموع ۱۴۳ هزار و ۱۹۷ آرای صحیح ماخوذه

۳۲. بابل - ' علی اکبر ناصری ' ۱۰۳ هزار و ۷۱۱ رای و ' نیاز آذری ' ۸۳ هزار و ۳۸۴ رای از مجموع ۲۳۱ هزار و ۶۸ آرای صحیح ماخوذه

۳۳. مشکین شهر - ' یونس اسدی ' ۲۶ هزار و ۱۰۷ رای از مجموع ۸۰ هزار و ۶۴۸ آرای صحیح ماخوذه

۳۴. ایرانشهر - ' محمدسعید اربابی ' ۵۷ هزار و ۷۱۳ رای از مجموع ۲۱۴ هزار و ۱۸۱ آرای صحیح ماخوذه

۳۵. بروجن - ' امیرعباس سلطانی ' ۲۴ هزارو ۴۶۵ رای از مجموع ۶۷ هزارو ۱۷۱ آرا صحیح ماخوذه

۳۶. دشتی و تنگستان - ' سید محمد مهدی پور فاطمی ' ۲۹ هزارو ۹۹۰ رای از مجموع ۸۴ هزارو ۸۹۸ آرای صحیح ماخوذه

۳۷. نائین، خور و بیابانک - ' سید حمیدرضا طباطبایی نایینی ' ۱۳ هزارو ۲۸۷ رای از مجموع ۳۵ هزار و ۲۵۰ آرای صحیح ماخوذه

۳۸. نهاوند - ' مهدی سنایی ' ۴۰ هزار و ۵۴۲ رای از مجموع ۹۴ هزارو ۳۸۵ آرای صحیح ماخوذه

۳۹. بیرجند و درمیان - ' سید محمد باقر عبادی ' ۶۵ هزار و ۳۴۲ رای از مجموع ۱۵۵ هزارو ۳۴۳ آرای صحیح ماخوذه

۴۰. لامرد و مهر - ' سید موسی موسوی ' ۳۰ هزارو ۲۶۰ رای از مجموع ۷۹ هزارو ۶۵۴ آرای صحیح ماخوذه

۴۱. بوئین زهرا - ' روح الله عباس پور ' ۳۷ هزارو ۴۴۴ رای از مجموع ۸۲ هزارو ۱۲۵ آرای صحیح ماخوذه

۴۲. بم، ریگان، فهرج و نرماشیر - ' موسی غضنفرآبادی ' ۹۴ هزار و ۳۱۰ رای از مجموع ۱۴۰ هزارو ۴۴۶ آرای صحیح ماخوذه

۴۳. بوشهر، کنگاور و دیلم - ' عبدالکریم جمیری ' ۴۷ هزار و ۵۳۸ رای از مجموع ۱۲۲ هزارو ۴۰۷ آرای صحیح ماخوذه

۴۴. درگز - ' حسین محمدزاده ' ۱۹ هزارو ۱۶۸ رای از مجموع ۳۷ هزار و ۱۳۸ آرای صحیح ماخوذه

۴۵. استهبان و نی ریز - ' محمد سقایی ' ۴۰ هزار و ۵۷۲ رای از مجموع ۹۷ هزارو ۲۷۹ آرای صحیح ماخوذه

۴۶. مراغه و عجب شیر - ' مهدی دواتگری ' ۹۲ هزار و ۲۱۵ رای از مجموع ۱۵۲ هزار و ۷۸۵ آرای صحیح ماخوذه

۴۷. گلپایگان و خوانسار - ' سید محمد حسین میرمحمدی ' ۱۴ هزارو ۳۶۵ رای از مجموع ۴۶ هزار و ۲۳۲ آرای صحیح ماخوذه

۴۸. اسفراین - ' هادی قوامی ' ۳۴ هزار و ۹۶۲ رای از مجموع ۶۹ هزارو ۳۹۲ آرای صحیح ماخوذه

۴۹. شیروان - ' عبدالرضا عزیزی ' ۳۸ هزار و ۸۱۱ رای از مجموع ۷۳ هزار و ۹۲۹ آرای صحیح ماخوذه

۵۰. چابهار، چنارک و نیک شهر - ' یعقوب جدگال ' ۶۳ هزارو ۴۵۲ رای از مجموع ۱۵۷ هزارو ۶۴۴ آرای صحیح ماخوذه

۵۱. کرمان وراور - ' محمدمهدی زاهدی ' ۱۵۰ هزار و ۸۲۵ رای و ' محمدرضا پورابراهیمی داورانی ' ۱۰۲ هزار و ۷۴۸ رای از مجموع ۲۷۹ هزارو ۹۷۷ آرای صحیح ماخوذه

۵۲*. ملایر - ' علی نعمت چهاردولی ' ۴۴ هزارو ۸۲۹ رای از مجموع ۱۲۲ هزارو ۳۵۰ آرای صحیح ماخوذه

۵۳. نهبندان و سربیشه – ' مراد هاشم زهی ' ۱۴ هزار و ۵۳۴ رأی از مجموع ۵۴ هزار و ۴۶۹ آرای صحیح مأخوذه

۵۴. بهار و کبودرآهنگ – ' محمد علی پور مختار ' ۴۵ هزار و ۸۹۲ رأی از مجموع ۱۳۶ هزار و ۷۳۹ آرای صحیح مأخوذه

۵۵. نور و محمودآباد – ' عبدالوحید فیاضی ' ۵۶ هزار و ۶۸۰ رأی از مجموع ۱۱۹ هزار و ۵۵۷ آرای صحیح مأخوذه

۵۶. فومن و شفت – ' ناصر عاشوری قلعه رودخانی ' ۴۷ هزار و ۳۷۹ رأی از مجموع یکصد هزار و ۴۵۵ آرای صحیح مأخوذه

۵۷. بابلسر و فریدونکنار – ' مقداد نجف نژاد ' ۴۸ هزار و ۳۸۸ رأی از مجموع ۹۹ هزار و ۳۲ آرای صحیح مأخوذه

۵۸. ساری ومیاندرود – ' محمد دامادی ' ۹۳ هزار و ۷۳۱ رأی و ' سید رمضان شجاعی کیاسری ' ۶۲ هزار و ۱۷۴ رأی از مجموع ۲۳۴ هزار و ۴۸۰ آرای صحیح مأخوذه

۵۹. زاهدان – ' حسینعلی شهریاری ' ۱۱۰ هزار و ۶۰۱ رأی و ' ناصر کاشانی ' ۸۱ هزار و ۶۵ رأی از مجموع ۲۱۵ هزار و ۶۲۱ آرای صحیح مأخوذه

۶۰. بستان آباد – ' غلامرضا نوری قزلجه ' ۱۷ هزار و ۲۰۳ رأی از مجموع ۵۶ هزار و ۵۹۸ آرای صحیح مأخوذه

۶۱. قوچان و فاروج – ' هادی شوشتری ' ۴۷ هزار و ۱۷۲ رأی از مجموع ۱۰۹ هزار و ۳۹۷ آرای صحیح مأخوذه

۶۲* گرگان و آق قلا – ' سید علی طاهری ' ۷۴ هزار و ۵۰۱ رأی از مجموع ۲۴۴ هزار و ۵۳۴ آرای صحیح مأخوذه

۶۳*. همدان و فامنین – ' امیر خجسته ' ۸۳ هزار و ۱۲۰ رأی از مجموع ۲۴۷ هزار و ۷۴۶ رای صحیح مأخوذه

۶۴*. آبادان – ' جواد سعدون زاده ' ۲۷ هزار و ۵۳۸ رأی از مجموع ۱۰۲ هزار و ۵۵۲ آرای صحیح مأخوذه

۶۵. بافت، راور و ارزویه – ' علیرضا منظری توکلی ' ۴۴ هزار و ۲۷۹ رای از مجموع ۸۳ هزار و ۴۵۱ آرای صحیح ماخوذه

۶۶. شازند – ' قاسم عزیزی ' ۲۱ هزار و ۹۷۸ رای از مجموع ۶۱ هزار ۳۸۴ آرای صحیح ماخوذه

۶۷. خوی و چای پاره - ' موید حسینی صدر ' ۷۸ هزار و ۱۴۹ رای از مجموع ۱۸۰ هزار و ۴۴۶ آرای صحیح ماخوذه

۶۸. فارس آباد و بیله سوار - ' حبیب برومند داشقاپو ' ۴۳ هزار و ۴۱۶ رای از مجموع ۱۱۹ هزار و ۸۶۳ آرای صحیح ماخوذه

۶۹. یزد و صدوق - ' محمد صالح جوکار ' ۷۹ هزار و ۴۰۱ رای از مجموع ۱۹۳ هزار و ۳۷۳ آرای صحیح ماخوذه

۷۰. ورزقان – ' الله ویردی دهقانی ' ۱۷ هزار و ۵۷۵ رای از مجموع ۳۱ هزار و ۸۳۲ آرای صحیح ماخوذه

۷۱. سلماس – ' علی اکبر آقایی مغانجوقی ' ۴۲ هزار و ۲۶ رای از مجموع ۹۴ هزار و ۲۶۴ آرای صحیح ماخوذه

۷۲. داراب و زرین دشت – ' نبی الله احمدی ' ۶۰ هزار و ۴۷۸ رای از مجموع ۱۲۸ هزار و ۹۹۴ آرای صحیح ماخوذه

۷۳. ساوجبلاغ، طالقان و نظر آباد – ' مفید کیائی نژاد ' ۴۲ هزار و ۱۸۳ رای از مجموع ۱۳۹ هزار و ۲۵۳ آرای صحیح ماخوذه

۷۴. کوهدشت – ' الله یار ملکشاهی ' ۴۷ هزار و ۸۸ رای از مجموع ۱۱۳ هزار و ۸۳۱ آرای صحیح ماخوذه

۷۵. فریمان، سرخس، بخش های احمد آباد و رضویه – ' احمد سجادی ' ۳۸ هزارو ۸۸۴ رای از مجموع ۱۳۳ هزارو ۱۴۰آرای صحیح ماخوذه

۷۶. کاشان، آران و بیدگل – ' عباسعلی منصوری ' ۴۹ هزارو ۱۹۶ رای از مجموع ۱۷۱ هزارو ۵۰۴ آرای صحیح ماخوذه

۷۷. محلات و دلیجان – ' علیرضا سلیمی ' ۱۷ هزارو ۵۲۵ رای از مجموع ۳۸ هزارو ۵۲۸ آرای صحیح ماخوذه

۷۸. رباط کریم و بهارستان – ' ابراهیم نکو ' ۶۹ هزارو ۶۰۱ رای از مجموع ۱۹۹ هزارو ۵۱۶ آرای صحیح ماخوذه

۷۸. آمل – ' عزت الله یوسفیان - ' ۸۸ هزارو ۳۷۷ رای از مجموع ۱۶۹ هزارو ۱۶۸ آرای صحیح ماخوذه

۷۹. لنگرود - مهرداد – ' بائوج لاهوتی ' ۲۲ هزارو ۹۰۲ رای از مجموع ۷۰ هزارو ۶۷۰ آرای صحیح ماخوذه

۸۰. کاشمر – ' محمد اسماعیل نیاء ' ۶۱ هزارو ۵۰۵ رای از مجموع ۱۴۹ هزارو ۲۰۰ آرای صحیح ماخوذه

۸۱. فریدن، فریدونشهر و چادگان – ' محمد علی اسفنانی ' ۳۴ هزارو ۶۹۳ رای از مجموع ۸۷ هزارو ۹۱۸ آرای صحیح ماخوذه

۸۲. رزن – ' عطاالله سلطانی صبور ' ۲۹ هزارو ۹۶ رای از مجموع ۵۸ هزارو ۳۴۰ آرای صحیح ماخوذه

۸۳. گنبد کاووس – ' سلیمان عباسی ' ۴۷ هزارو ۴۰۲ رای از مجموع ۱۵۱ هزارو ۳۲۵ آرای صحیح ماخوذه

۸۴. شهریار، قدس و ملارد – ' حسین گروسی ' ۱۰۵ هزارو ۱۹۶ رای از مجموع ۳۴۸ هزارو ۳۷۷ آرای صحیح ماخوذه

۸۵. بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه – ' موسی الرضا ثروتی ' ۱۰۹ هزارو ۵۳۲ رای و ' قاسم جعفری ' ۶۴ هزارو ۷۱۰ رای از مجموع ۲۲۹ هزارو ۲۳۳ آرای صحیح ماخوذه

۸۶. زابل، زهک و هیرمند – ' سید باقرحسینی ' ۶۴ هزارو ۲۶۷ رای و ' رضا نجفی ' ۴۶ هزارو ۸۴۴ رای از مجموع ۱۷۸ هزارو ۶۷۲ آرای صحیح ماخوذه

۸۷. کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان – ' محمد جواد نظری مهر ' ۳۸ هزار و ۹۲۴ رای از مجموع ۱۴۳هزار و ۹۰۱ آرای صحیح ماخوذه

۸۸. رودسر و املش – ' محمد مهدی رهبری ' ۴۳ هزار و ۳۵ رأی از مجموع ۱۱۰ هزار و ۶۴۳ آرای صحیح مأخوذه

۸۹. تربیت حیدریه، زاوه و مه ولات – ' ابوالقاسم خسروی سهل آبادی ' ۸۲هزار و ۷۴رأی از مجموع ۱۴۸هزار و ۲۹۳ آرای صحیح مأخوذه

۹۰. دماوند و فیروزکوه – ' شاهرخ رامین ' ۱۷هزار و ۷۶۰رأی از مجموع ۶۳هزار و ۹۹۶ آرای صحیح مأخوذه

۹۱. بندرلنگه، بستک و پارسیان – ' احمد جباری ' ۵۲هزارو ۷۶۴رأی از مجموع ۱۰۳ هزار و ۶۰۹آرای صحیح مأخوذه

۹۲. لاهیجان و سیاهکل – ' ایرج ندیمی ' ۳۳ هزار و ۸۶۰ رأی از مجموع ۱۰۰ هزار و ۳۳۶آرای صحیح مأخوذه

۹۳. میناب، رودان جاسک، سیریک و بشاگرد – ' سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی ' ۱۰۱ هزار و ۳۱۸ رأی از مجموع ۲۲۴ هزار و ۵۵۸ آرای صحیح مأخوذه

۹۴. دیر، کنگان و جم – ' موسی احمدی ' ۳۴ هزار و ۵۷۶ رأی از مجموع ۹۹ هزار و ۷۲۱آرای صحیح مأخوذه

۹۵. مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه – ' عبدلکریم رجبی ' ۴۷ هزار و ۵۰۰ رای از مجموع ۱۶۰ هزار و ۷۵۷ آرای صحیح ماخوذه

۹۶. شوش – ' سید راضی نوری ' ۶۵ هزار و ۱۱۷رای از مجموع ۹۷ هزار و ۳۶۷ ارای صحیح ماخوذه

۹۷. سراوان، سیب، سوران و زابلی – ' هدایت اله میر مراد زهی ' ۵۲هزار و ۷۱۳رای از مجموع ۱۱۸ هزار و ۷۵۵ آرای صحیح ماخوذه

۹۸. پاکدشت – ' فرهاد بشیری ' ۴۹ هزار و ۸۵۸رای از مجموع ۹۵ هزار و ۵۶۲ آرای صحیح ماخوذه

۹۹. بهشر، نکا و گلوگاه – ' احمد علی مقیمی ' ۵۷ هزار و ۸۲۲رای از مجموع ۱۵۷هزار و ۲۰۲آرای صحیح ماخوذه

۱۰۰. شوشتر و گتوند – ' سید محمد سادات ابراهیمی ' ۴۳ هزار و ۵۳۶ رای از مجموع ۱۲۱ هزار و ۶۵۸ آرای صحیح ماخوذه

۱۰۱. شاهین شهر، میمه و برخوار – ' حسینعلی حاجی دلیگانی ' ۵۶هزار و ۸۰۷رای از مجمع ۱۱۰ هزار و ۴۹۱ ارای صحیح ماخوذه

۱۰۲. کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور - ' وحید احمدی ' ۳۳ هزار و ۹۰ رای از مجموع ۱۲۶ هزار و ۱۹۶ آرای صحیح ماخوذه

۱۰۳. ورامین و پیشوا – ' سید حسین نقوی حسینی ' ۸۴ هزار و ۵۴۰ رای از مجموع ۱۸۰ هزار و ۸۶۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۰۴. ماهنشان، انگوران، ایجرود و دهستان های بوغدا کندی و قلتوق – ' رضا عبدالهی ' ۱۹ هزار و ۴۵۹ رای از مجموع ۴۶ هزار و ۲۴۰ آرای صحیح ماخوذه

۱۰۵. ارومیه – ' نادر قاضی پور ' ۱۹۲ هزار و ۹۰۳ رای و ' عابد فتاحی ' ۱۱۴ هزار و ۹۷۸رای و ' جواد جهانگیر زاده ' ۱۰۸ هزار و ۱۳۳ رای از مجموع ۳۹۰ هزار و ۲۷۹ آرای صحیح ماخوذه

۱۰۶. زنجان و طارم ' محمد اسماعیلی ' ۸۹ هزار و ۶۱۴ و ' محسن علیمردانی ' ۶۲ هزار و ۴۷۸ رای از مجموع ۲۰۳ هزار و ۷۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۰۷. قروه و دهگلان – ' حامد قادر مرزی ' ۲۸ هزار و ۷۲۳ رای از مجموع ۹۶ هزار و ۹۴۰ آرای صحیح ماخوذه

۱۰۸. خرمشهر – ' عبدالله سامری ' ۲۴ هزار و ۹۶۲ رای از مجموع ۵۹ هزار و ۷۴۰ آرای صحیح ماخوذه

۱۰۹. لردگان – ' محمد جلیل سر قلعه ' ۲۸ هزار و ۲۶۹ رای از مجموع ۱۱۲ هزار و ۴۶۰ آرای صحیح ماخوذه

۱۱۰. اردستان – ' احمد بخشایش اردستانی ' ۱۰ هزار و ۸۸۳رای از مجموع ۲۷ هزار و ۱۵۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۱۱. پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر - ' نعمت اله منوچهری ' ۲۱ هزار و ۶۰۲ رای از مجموع ۸۲ هزار و ۸۱۴ آرای صحیح ماخوذه

۱۱۲. نجف آباد، تیران و کرون – ' ابوالفضل ابوترابی ' ۶۶ هزار و ۷۵رای از مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۳۰ آرای صحیح ماخوذه

۱۱۳. شاهرود و میامی – ' کاظم جلالی ' ۷۱ هزار و ۳۳۱ رای از مجموع ۱۱۵ هزار و ۲۶۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۱۴. اسلام آباد غرب و دالاهو - ' علی جلیلیان ' ۴۳ هزار و ۳۵۷ رای از مجموع ۱۱۴هزار و ۳۱۲ آرای صحیح ماخوذه

۱۱۵. چناران وبینالود(طرقبه و شاندیز) – ' محمد دهقانی نقندر ' ۵۴ هزار و ۴۸۶رای از مجموع ۹۴ هزار و ۹۸۸آرای صحیح ماخوذه

۱۱۶. بندر انزلی – ' حسن خسته بند ' ۲۲ هزار و ۱۶۴ رای از مجموع ۴۳هزار و ۲۱۴ آرای صحیح ماخوذه

۱۱۷. اهر و هریس – ' عباس فلاحی باباجان ' ۴۰ هزار و ۸۴۸ رای از مجموع ۱۱۰هزار و ۲۸ آرای صحیح ماخوذه

۱۱۸. نطنز و قمصر – ' محمد فیروزی ' ۱۲ هزار و ۹۵۶رای از مجموع ۳۲ هزار و ۴۴۱ آرای صحیح ماخوذه

۱۱۹. الیگودرز – ' محمد تقی توکلی ' ۲۳ هزار و ۲۳۷ رای از مجموع ۶۳ هزار و ۴۹۰ آرای صحیح ماخوذه

۱۲۰. بیجار – ' سید محمد بیاتیان ' ۱۹ هزار و ۵۸۸رای از مجموع ۴۸ هزار و ۳۴۲آرای صحیح ماخوذه

۱۲۱. کهکیلویه، بهمئی و چرام – ' سید علی محمد بزرگواری ' ۶۲ هزار و۴۹۷ رای از مجموع ۱۲۳ هزارو ۲۶۸ آرای صحیح ماخوذه

۱۲۲. جیرفت وعنبرآباد – ' فرج الله عارفی ' ۵۸ هزارو ۱۱۵ رای از مجموع ۱۵۶ هزار و۴۸۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۲۳. شهر بابک – ' حسین فتاحی ' ۲۵ هزار و۲۸۷ رای از مجموع ۴۴ هزار و۲۸۲ آرای صحیح ماخوذه

۱۲۴. زرند وکوهبنان – ' حسین امیری خامکانی ' ۳۴ هزار و۹۹۸ رای از مجموع ۷۹ هزار و۶۸۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۲۵. اراک، کمیجان وخنداب – ' محمد حسن آصفری ' ۸۵ هزارو ۸۵ رای و ' عباس رجائی ' ۶۵ هزار و۳۸ رای از مجموع ۲۳۶ هزار و۷۱۴ آرای صحیح ماخوذه

۱۲۶. اندیمشک – ' سید عیسی دارایی ' ۶۳ هزار و۲۱۱ رای از مجموع ۹۹ هزار و۸۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۲۷. رامیان وآزاد شهر – ' رضا صابری ' ۳۲ هزار و۵۱۴ رای از مجموع ۹۲ هزار و۶۲۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۲۸. مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفت گل – ' اسماعیل جلیلی ' ۲۸ هزار و۷۵۷ رای از مجموع ۹۹ هزار و ۷ آرای صحیح ماخوذه

۱۲۹. مریوان وسروآباد – ' امید کریمیان ' ۲۹ هزار و۴۸۰ رای از مجموع ۷۸ هزارو ۸۹۸ آرای صحیح ماخوذه

۱۳۰. ساوه وزرندیه – ' شهلا میرگلو بیات ' ۴۱ هزار و۳۷۵ رای از مجموع ۱۱۴ هزار و۸۶ آرای صحیح ماخوذه

۱۳۱. بروجرد – ' علاء الدین بروجردی ' ۴۱ هزار و۱۵۳ رای از مجموع ۱۲۸ هزار و۵۹۷ آرای صحیح ماخوذه

۱۳۲. شبستر - ' علی علیلو ' ۱۶ هزار و ۲۱۴ رای از مجموع ۵۹ هزار و ۴۰۴ آرای صحیح ماخوذه

۱۳۳. میاندو آب، شاهین دژ وتکاب - ' روح الله بیگی ائلانلو ' ۷۹ هزار و ۲۶۰ رای و ' مهدی عیسی زاده ' ۷۵ هزار و۴۸۱ رای از مجموع ۲۲۳ هزار و۷۷۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۳۴. پیرانشهر و سردشت - ' رسول خضری ' ۴۲ هزارو ۸۴۰ رای از مجموع ۹۶ هزار و۴۵۶ آرای صحیح ماخوذه

۱۳۵. خلخال وکوثر - ' جلیل جعفری ' ۲۳ هزار و۷۴۵ رای از مجموع ۵۸ هزار و۴۲۲ آرای صحیح ماخوذه

۱۳۶. سبزوار، جوغتای، جوین وخوشاب - ' محمد رضا محسنی ثانی ' ۵۳ هزار وچهار رای و ' رمضانعلی سبحانی فر ' ۵۲ هزار و۹۳۳ رای از مجموع ۲۰۹ هزار و۵۹۱ آرای صحیح ماخوذه

۱۳۷. مرودشت، ارسنجلان و پاسارگاد - ' محمد مهدی برومندی ' ۶۴ هزار و۵۷ رای از مجموع ۱۹۰ هزار و۸۳۶ آرای صحیح ماخوذه

۱۳۸. سیرجان وبردسیر - ' شهباز حسن پور ' ۶۹ هزار و۲۶ رای از مجموع ۱۳۸ هزار و۲۰۴ آرای صحیح ماخوذه

۱۳۹. سقز وبانه – ' محسن بیگلری ' ۴۴ هزار و۴۲۷ رای از مجموع ۱۲۳ هزار و۲۵ آرای صحیح ماخوذه

۱۴۰. سروستان، کوار و خرامه - ' داریوش اسمعیلی ' ۳۵ هزار و۵۶۳ رای از مجموع ۹۹ هزار و۴۱۵ آرای صحیح ماخوذه

۱۴۱. جهرم - ' محمد رضا رضایی کوچی ' ۵۳ هزار و۵۷۵ رای از مجموع ۹۸ هزار و۸۱۶ آرای صحیح ماخوذه

۱۴۲*. اردبیل، نمین، نیر و سرعین - ' منصور حقیقت پور ' ۱۰۳ هزار و ۲۶۸ رای و ' کمال الدین پیرموذن ' ۹۰ هزار و۶۳۴ رای از مجموع ۲۵۶ هزار و ۲۸۹ آرای صحیح ماخوذه

۱۴۳*. خرم آباد و دوره - ' ایج عبدی ' ۶۷ هزار و۵۶۲ رای از مجموع ۲۴۹ هزار و۸۶۵ آرای صحیح ماخوذه

۱۴۴*. کرمانشاه - ' عبدالرضا مصری ' ۱۴۴ هزار و ۶۵ رای و ' سید سعید حیدری طیب ' ۱۱۸ هزار و ۶۴۴ رای از مجموع ۳۴۱ هزار و ۴۸ آرای صحیح ماخوذه

۱۴۵*. اهواز و باوی - ' سید شریف حسینی ' ۲۰۹ هزار و ۸۸۰ رای از مجموع ۴۵۷ هزارو ۱۰۸ آرای صحیح ماخوذه

۱۴۶*. رشت - ' حسن تامینی لیچایی ' ۸۰ هزارو ۱۹۲ رای از مجموع ۲۶۵ هزارو ۶۱۶ آرای صحیح ماخوذه

۱۴۷. قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب - ' فتح الله حسینی ' ۲۵ هزار و ۳۱۰ رای از مجموع ۱۰۰ هزار و ۷۷۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۴۸. گناباد و بجستان - ' محمد رجایی باغ سیائی ' ۲۷ هزار و ۱۰۲ رای از مجموع ۶۱ هزار و ۱۰۲ آرای صحیح ماخوذه

۱۴۹. شادگان - ' عبدالله تمیمی ' ۲۱ هزار و ۹۸۴ رای از مجموع ۶۸ هزار و ۵۵۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۵۰. گچساران - ' غلامرضا تاج گردون ' ۳۴ هزار و ۹۷۴ رای از مجموع ۹۱ هزار و ۴۶۳ آرای صحیح ماخوذه

۱۵۱. شهرضا و دهاقان - ' عوض حیدرپور شهرضائی ' ۲۰ هزار و ۷۳۷ رای از مجموع ۷۶ هزار و ۷۶۴ آرای صحیح ماخوذه

۱۵۲. نقده و اشنویه - ' عبدالکریم حسین زاده ' ۳۱ هزار و ۱۶۵ رای از مجموع ۹۷ هزار و ۷۹۲ آرای صحیح ماخوذه

۱۵۳. فسا - ' محمدحسن دوگانی آغچغلو ' ۴۱ هزار و ۸۰۱ رای از مجموع ۱۰۴ هزار و ۸۰۴ آرای صحیح ماخوذه

۱۵۴. ملکان - ' شهروز افخمی ' ۳۰ هزار و ۱۰ رای از مجموع ۵۸ هزار و ۷۵۹ آرای صحیح ماخوذه

۱۵۵. هشترود و چاراویماق - ' غلامحسین شیری علی آباد ' ۲۵ هزار و ۷۷۵ رای از مجموع ۵۱ هزار و ۱۷۸ آرای صحیح ماخوذه

۱۵۶. نیشابور و تخت جلگه - ' حسین سبحانی نیا ' ۷۸ هزار و ۷۹ رای و ' علی مروی ' ۷۱ هزار و ۵۲۷ رای از مجموع ۲۳۴ هزار و ۵۳۲ آرای صحیح ماخوذه

۱۵۷. مرند و جلفا - ' محمد حسن نژاد ' ۵۰ هزار و ۵۸۶ رای از مجموع ۱۳۹ هزار و ۶۴۷ آرای صحیح ماخوذه

۱۵۸. کرج - ' عزیز اکبریان ' ۱۷۹ هزار و ۵۸۹ رای و ' محمد جواد کلیوند ' ۱۶۵ هزار و ۶۳ رای از مجموع ۴۸۵ هزار و ۵۵ آرای صحیح ماخوذه

۱۵۹. گرمسار و آرادان - ' غلامرضا کاتب ' ۱۶ هزار و ۶۷۲ رای از مجموع ۴۱ هزار و ۴۰۲ آرای صحیح ماخوذه

۱۶۰. قائم شهر، سوادکوه و جویبار - ' کمال علی پور خنکداری ' ۵۷ هزار و ۴۴۹ رای و ' سید هادی حسینی ' ۵۶ هزار و ۵۵۷ رای از مجموع ۲۰۲ هزار و ۷۸۰ آرای صحیح ماخوذه

۱۶۱. خدابنده - ' سید محمدعلی موسوی ' ۴۱ هزار و ۷۴۱ رای از مجموع ۹۱ هزار و ۲۰۲ آرای صحیح ماخوذه

۱۶۲. تربت جام، تایباد و باخرز - ' غلامرضا اسدالهی ' ۱۱۲ هزار و ۳۸۷ رای از مجموع ۲۰۹ هزار و ۵۳۷ آرای صحیح ماخوذه

۱۶۳. لارستان، خنج و گراش - ' جمشید جعفرپور ' ۵۵ هزار و ۸۴۷ رای از مجموع ۱۳۲ هزار و ۳۲۲ آرای صحیح ماخوذه

۱۶۴. دشتستان - ' سید مهدی موسوی نژاد ' ۴۶ هزار و ۶۱۴ رای از مجموع ۱۱۱ هزار و ۸۶۱ آرای صحیح ماخوذه

۱۶۵. فیروزآباد، قیر، کازرین و فراشبند - ' نادر فریدونی ' ۶۴ هزار و ۲۶ رای از مجموع ۱۳۳ هزار و ۸۸۵ آرای صحیح ماخوذه

۱۶۶*. اصفهان - ' حسن کامران دستجردی ' ۲۲۹ هزار و ۴۲۰ رای، ' احمد سالک کاشانی ' ۱۶۹ هزار و ۶۷۷ رای، ' نیره اخوان بیطرف ' ۱۶۵ هزار و ۸۱۰ رای و ' عباس مقتدایی خوراسگانی ' با کسب ۱۵۶ هزار و ۹۳۹ رای از مجموع ۶۱۴ هزار و ۳۵۸ آرای صحیح ماخوذه

۱۶۷. ابهر و خرمدره – ' محمد رضا خانمحمدی خرمی ' ۵۲ هزار و ۳۳۹ رأی از مجموع ۱۱۷ هزار و ۹۷۳ آرای صحیح مأخوذه

۱۶۸. خاش – ' حمیدرضا پشنگ ' ۵۶ هزار و ۶۱۹ رأی از مجموع ۱۰۸ هزار و ۷۸۴ آرای صحیح مأخوذه

۱۶۹. خواف و رشتخوار – ' محمود نگهبان سلامی ' ۳۸ هزار و ۷۲۸ رأی از مجموع ۱۰۸ هزار و ۸۸۰ آرای صحیح مأخوذه

۱۷۰. کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب – ' محمدرضا امیری کهنوج ' ۹۲ هزار و ۵۵۴ رأی از مجموع ۱۶۵ هزار و ۳۳۷ آرای صحیح مأخوذه

۱۷۱. دلفان و سلسله - حجت الله خدایی سوری ۳۹ هزار و ۷۲۲ رأی از مجموع ۱۱۷ هزار و ۱۸۸ آرای صحیح مأخوذه

۱۷۲. حوزه اقلیت دینی زرتشتیان – ' اسفندیار اختیاری کسنویه یزد ' چهار هزار و ۹۴۰ رأی از مجموع شش هزار و ۶۰۴ آرای صحیح مأخوذه

۱۷۳. حوزه اقلیت دینی ارامنه شمال – ' کارن خانلری ' ۱۰ هزار و ۸۵۷ رأی از مجموع ۱۱ هزار و ۹۲۷ آرای صحیح مأخوذه

۱۷۴. حوزه اقلیت دینی آشوری کلدانی – ' یوناتن بت کلیا ' دو هزار و ۵۲۱ رأی از مجموع چهار هزار و ۲۵۹ آرای صحیح مأخوذه

۱۷۵. حوزه اقلیت دینی کلیمیان – ' سیامک مره صدق ' دو هزار و ۹۳۴ رأی از مجموع سه هزار و ۲۴۰ آرای صحیح مأخوذه

۱۷۶*. تبریز، آذرشهر و اسکو – ' محمد حسین فرهنگی ' ۱۸۸ هزار و ۶۴۲ رأی، ‌ ' مسعود پزشکیان ' ۱۵۹ هزار و ۵۰۱ رأی و ' علیرضا منادی سفیدان ' با کسب ۱۵۴ هزار و ۳۸۸ رأی از مجموع ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ آرای صحیح مأخوذه

۱۷۷. رفسنجان و انار - حسین آذین ۵۴ هزار و ۶۸۷ رای از مجموع ۱۲۳ هزار و ۵۷۸ آرای صحیح مأخوذه

۱۷۸. ارامنه جنوب - روبرت بگلریان ۲ هزارو ۶۱۲ رای از مجموع ۲ هزار و ۶۱۲ آرای صحیح ماخوذه

۱۷۹. کازرون - شاهین محمد صادقی ۶۲ هزار و ۹۱۵ رای از مجموع ۱۵۳ هزار و ۹۸۰ آرای صحیح مأخوذه

۱۸۰. قزوین، آبیک و البرز - داود محمدی ۱۴۵ هزار و ۶۳۲ رای و سید مرتضی حسینی ۱۲۲ هزار و ۴۶۷ رای از مجموع ۳۲۴ هزار و ۷۷ آرای صحیح مأخوذه

۱۸۱. رامهرمز و رامشیر - شمس اله بهمئی ۳۳ هزار و ۷۳۸ رای از مجموع ۹۶ هزار و ۶۹۶ آرای صحیح مأخوذه

۱۸۲. سپیدان - سیدعنایت اله هاشمی ۲۲ هزار و ۹۷۹ رای از مجموع ۷۰ هزار و ۷۰۳ آرای صحیح مأخوذه

۱۸۳. بندرعباس، قشم، ابوموسی، خمیر و حاجی آباد - ابوالقاسم جراره ۱۲۷ هزار و ۲۷۱ رای و محمد آشوری تازیانی ۱۱۲ هزار و ۸۹۵ رای و منصور آرامی ۱۰۲ هزار و ۹۶ رای از مجموع ۳۲۲ هزار و ۸۱۹ آرای صحیح مأخوذه

۱۸۴. شیراز - ضرغام صادقی با کسب ۱۴۸ هزار و ۴۵۲ رای و جعفر قادری ۱۲۲ هزار و ۳۳۶ رای و سیداحمدرضا دستغیب ۱۲۱ هزار و ۶۹۷ رای از مجموع ۴۶۹ هزار و ۱۴۹ آرای صحیح مأخوذه

۱۸۵. مشهد و کلات ' سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ' با کسب ۳۳۰ هزار و ۴۰۵ رای، ' سید هاشم بنی هاشمی چهارم ' با کسب ۲۴۴ هزار و ۶۳۵ رای و ' نصرالله پژمان فر ' با کسب ۲۳۶ هزار و ۴۸۷ رای از مجموع ۹۰۴ هزار و ۸۰۸ آرای صحیح ماخوذه

۱۸۶. ممسنی و رستم ' نوذر شفیعی ' با کسب ۴۸ هزار و ۷۳۷ رای از مجموع ۱۱۴ هزار و ۶۵۸ آرای صحیح ماخوذه.

۱۸۷. بویر احمد و دنا ' غلام محمد زارعی ' با کسب ۸۰ هزار و ۵۶۲ رای از مجموع ۱۷۰ هزار و ۲۱۱ آرای صحیح ماخوذه.

۱۸۸. تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، غلامعلی حداد عادل یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۷۴ رای، سید علیرضا مرندی ۷۰۹ هزار و ۳۹۱ رای، محمد حسن ابوترابی فرد ۶۹۳ هزار و ۳۸۴ رای، مرتضی آقا تهرانی ۶۹۰ هزار و ۸۴۸ رای، سید مسعود میرکاظمی ۵۸۵ هزار و ۲۲۸ رای.

شماره هایی که با علامت ستاره مشخص شده است به مرحله دوم انتخابات راه یافته اند.