به گزارش افکارنیوز،

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح مواد از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه را در حین بررسی بودجه سالانه نیازمند دوسوم رأی نمایندگان اعلام کردند.

اخبار سیاسی- بر همین اساس اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسی دیگر طرح‌ها و لوایح به دوسوم رأی نمایندگان حاضر نیاز دارد. این موضوع ماده 185 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس است. 

از 225 نماینده حاضر در صحن علنی 160 نماینده به این اصلاح مواد رأی مثبت داده و 34 نماینده رأی منفی و یک نماینده هم رأی ممتنع داد. 

دیگر مواد اصلاحی قانون آئین‌نامه داخلی مجلس از سوی نمایندگان مجلس در حال بحث و بررسی و رسیدگی است.