به گزارش فارس، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی فردا (پنجشنبه) برنامه هستهای ایران و سوریه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

جلسه صبح امروز این شورا به برنامه هسته‌ای کره شمالی اختصاص داشت و قرار بود بعد از ظهر نیز جلسه با موضوع ایران یا سوریه ادامه داشته باشد اما این دو موضوع به فردا موکول شد.

علی‌اصغر سلطانیه نماینده دائم کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا در این نشست سخنرانی خواهد کرد و متن بیانیه کشورهای جنبش عدم تعهد در مورد برنامه هسته‌ای کشورمان قرائت خواهد شد.

این نشست از روز دوشنبه کار خود را آغاز کرده و در آن فعالیتهای آژانس در ارتباط با ایمنی هستهای، تشعشع حمل و نقل و زباله هستهای از جمله بازنگری ایمنی هستهای ۲۰۱۲ و اجرای برنامه عمل آژانس در زمینه ایمنی هستهای مورد بررسی قرار گرفت.