به گزارش مهر،حجتالاسلام سید محمدحسین ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در همایش جهاد اقتصادی و بهره وری ملی که صبح امروز چهارشنبه در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، گفت: بهترین عمل، عملی است که از بالاترین پشتوانه ایمانی و انگیزه برخوردار است و به هر میزان که از بهرهوری سرمایهها کاسته شود، مرتبهای از اسراف است، حال باید ببینیم در جمهوری اسلامی چه میزان از سرمایههای ملی را صرف کارهای دیگر میکنیم.
وی در ادامه افزود: فرصت‌هایی که فراروی انقلاب اسلامی خلق شد زمینه رسیدن ما را به قله‌های بلندی از اقتدار فراهم کرد و دفاع مقدس بستر مناسبی برای رسیدن به اقتدار سیاسی، علمی و دفاعی ایجاد کرد.

ابوترابی خاطرنشان کرد: ‌از طرفی دیگر چالش‌هایی که نظام سلطه در حوزه‌های علمی و فناوری ایجاد کرد، بستر مناسبی برای تبدیل دانش به فنآوری برای ما بود و باعثشد دستاوردهای بزرگ هسته‌ای، فضایی و بدست آوریم.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: تنگناهایی که در طول سه دهه پس از انقلاب و اخیرا توسط استکبار در عرصه‌های پولی و مالی برای ما خلق شده، نقش مهمی را در جهت ارتقای بهره‌وری در کشور ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: ‌ با توجه به تهدیدهای غرب و ارائه یک پاسخ قوی برای رسیدن به یک اقتصادی ملی قوی، می‌توانیم رابطه بودجه جاری کشور را در سال ۹۱ با درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآوردهای آن قطع کنیم که این نیازمند مطالعات و تحقیقات گسترده است.

ابوترابی در پایان با بیان اینکه تعطیلات عید فرصت مناسبی برای بررسی این موضوع است، اظهار داشت: از آغاز سال ۹۱ باید بررسی و تلفیق بودجه را دنبال کنیم و امیدواریم بتوانیم رابطه عملیاتها و پروژههای عمرانی با درآمدهای نفتی را قطع کنیم.