به گزارش باشگاه خبرنگاران، کامران باقری لنکرانی با بیان این مطلب که انتخابات در مرحله دوم با شور و نشاط و رقابت بیشتری صورت خواهد گرفت اظهار داشت: جبهه پایداری در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه ای که کاندیدای مورد نظر خود را دارد اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۲۰ نفر از منتخبین مردم در مرحله اول مشخص شده اند افزود: نمایندگان مجلس نهم باید برنامه خود را بر این قرار دهند تا مطالبات مردم از مجلس آتی به صورت ارگانیزه شده و با در نظر گرفتن برنامه های عملیاتی تدوین و نهایی شود.

سخنگوی جبهه پایداری با تاکید بر اینکه مجلس آتی باید فراتر از تنازعات سیاسی و دعواهای جناحی پاسخ گوی حل مشکلات مردم باشد اظهار داشت: لازم است قوانین در قوه مقننه به نحوی تغییر کند تا پاسخ گوی نیازهای فوری مردم در عرصه اقتصاد باشد چرا که در حال حاضر در جنگ اقتصادی با قدرت های زورگو هستیم لذا نیازمندیم با برنامه های مدون پاسخ گوی نیازهای فوری درعرصه اقتصاد باشیم.

باقری لنکرانی در ادامه افزود: نگاه اصلی این است که در عرصه اقتصادی محوریت عدالت در همه برنامه ها حفظ شود و مجلس نهم نمی تواند تصمیم هایی بگیرد که باعثافزایش فاصله طبقاتی شود چرا که استقبال اقشار ضعیف ودر معرض فشار در انتخابات این دوره دو چندان بوده است.

سخنگوی جبهه پایداری در خصوص پیوستن جبهه پایداری به جبهه متحد اصولگرایان گفت: آنچه که در خصوص چرایی تشکیل جبهه متحد اصولگرایان از سوی این جبهه اعلام شد این بوده که جبهه متحد به عنوان ساز و کار انتخاباتی شکل گرفته و وظیفه آن در حد تعیین داوطلب و حمایت از داوطبین اعلام شده بود.

وی ادامه داد: ما منتظر تصمیم جبهه متحد اصولگرایان هستیم که اگر قصد داشتند با رسالتی دیگر در عرصه حضور پیدا کنند ما اقدام دیگری را انجام دهیم.

سخنگوی جبهه پایداری در قیاس رسالت جبهه پایداری با جبهه متحد اصولگرایان اظهار داشت: آنچه که در جبهه پایداری مطرح شده این بوده است که جبهه پایداری انقلاب اسلامی به عنوان جبهه گفتمانی ظهور کرده و موضع انتخابات برای این جبهه بحثفرعی بوده است لذا نگاه جبهه پایداری ترویج گفتمان است و طبیعی است وظیفه جبهه گفتمانی با آمد و شد به اتمام نمی رسد.

وی تصریح کرد: جبهه پایداری انقلاب اسلامی کسانی که از جبهه متحد اصولگرایان وارد مجلس شده اند را از خود دانسته و بیگانه نمی داند.

باقری لنکرانی در پایان گفت: ما فکر می کنیم که در انتخابات حضور گسترده نمایندگانی که وام دار جریان های سیاسی نیستند مهم بوده و انتخاب باید از میان افرادی باشد که وامدار نظام، مردم و انقلاب هستند.