به گزارش ایرنا، در پیام' علی لاریجانی' به رییس مجلس نمایندگان جمهوری اروگوئه آمده است:خرسندم بهترین تبریكات و تهنیت های خود را به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان رییس مجلس نمایندگان جمهوری اروگوئه ابراز نمایم.

وی با تاکید بر نقش و اهمیت همکاری های پارلمانی در توسعه و گسترش مناسبات دوستانه فیمابین، در ادامه پیامش می افزاید: مایلم آمادگی مجلس شورای اسلامی را جهت تحکیم و تقویت مراودات پارلمانی فیمابین و تلاش برای تسهیل و تعمیق تعاملات دوستانه دو کشور در همه عرصه ها ابراز دارم.

در پایان، لاریجانی، موفقیت روز افزون و خوشبختی رییس مجلس نمایندگان جمهوری اروگوئه را از خداوند متعال خواستار شد.