به گزارش جهان،سخنگوی طراحان سوال از احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا هفته آینده زمان حضور رییس جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سوال نمایندگان است، گفت كه این زمان با انتخاب آقای احمدی نژاد مشخص می شود.

" مصطفی رضا حسینی " نماینده شهر بابک و سخنگوی کمیته طراحان سوال از رئیس جمهور با بیان این که زمان حضور رییس جمهور در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی به سوال نمایندگان روز یکشنبه هفته آینده در نظر گرفته شده است گفت: قانونا رییس جمهور تا ۱۸ اسفند ماه مهلت یک ماهشان برای حضور در صحن تمام می شود و اگر بخواهیم حساب کنیم، مهلت رییس جمهور فردا پایان می یابد.

وی ادامه داد: برخی شنیده ها حاکی از این بود که رییس جمهور با هیات رییسه هماهنگ کرده و برای یکشنبه در مجلس حضور می یابد ولی این که امروز این گونه سخن می گوید و بیان می کند که خود تعیین می کند که چه زمانی به مجلس بیاید؛ عجیب نیست و همانند سایر تخلفاتش است.

وی افزود: رییس جمهور باید در موعد مقر قانونی بیاید و اگر روز یکشنبه در صحن حاضر نشود تخلف انجام داده و به دنبال کشتن زمان است.

حسینی افزود: اگر آقای احمدی نژاد گفته باشد که زمان حضور را خودش تعیین می کند بر آن حرفش که مجلس در راس امور است، صحه می گذارد.

سخنگوی طراحان سوال از رییس جمهور در ادامه گفت: ما که تصور نمی کنیم رییس جمهور به مجلس بیاید و اگر هم بیاد پاسخی به سوال های ما نخواهد داد و مسائلی را برای منحرف کردن افکار عمومی مطرح خواهد کرد.