به گزارش فارس، انجمن اسلامی دانشجویان ۸ دانشگاه کشور در نامهای خطاب به فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد نسبت به انتصاب برادر وی به سرپرستی واحد علوم تحقیقات انتقاد کردند.
متن این نامه بدین شرح است:
بسمه تعالی

جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی

با سلام

بی مقدمه عرض می‌کنیم از سال ۱۳۸۵ که اولین انتقادها به بدنه مدیریتی سوال برانگیز در دانشگاه آزاد توسط دانشجویان مطرح شد، مشکل ما دانشجویان نه با شخص آقای جاسبی بود و نه کلیت دانشگاه آزاد بلکه ابهامات فراوانی در نحوه مدیریت آقای جاسبی به چشم می‌خورد که از نظر ما دانشجویان خلاف منش یک مدیر انقلابی بود.
اکنون با حضور حضرتعالی در صدر دانشگاه آزاد ما دانشجویان نقدهایی که در خصوص نحوه مدیریت آقای جاسبی وجود داشت را _ که نمی‌خواهیم تکرار شود _ و نیز چشم انداز دانشگاه آزاد در وقت مقتضی با شما در میان خواهیم گذاشت اما آنچه ما را به نوشتن این نامه مصر ساخته است انتصاب برادر گرامی شما در منصب سرپرستی واحد علوم تحقیقات است.
در طول مدیریت ۳۰ و اندی ساله آقای جاسبی رفتارهایی نظیر انتصابات فامیلی که بیشتر به یک رانت خانوادگی شباهت داشت و هزاران مورد دیگر که اکنون مجال گفتن آن نیست از آنجایی که با خوی عدالت طلبی و شایسته سالاری دینی سازگاری نداشت، سبب نقد ما دانشجویان به مفسده مدیریتی آقای جاسبی بود.
اکنون که پس از ۳۰ سال بارقه امید جهت اصلاح این روند با تغییر آقای جاسبی فراهم آمده است از شما می‌خواهیم راه طی شده‌ آقای جاسبی را نروید که آن راه و مسلک جز کژی نخواهد بود.
ما دانشجویان منکر شایستگی آقای خسرو دانشجو و درک و فهم حضرتعالی به جهت انتصاب ایشان به سرپرستی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد نیستم اما بیم آن را داریم که حضور " سه برادر " در راس جایگاه‌های مدیریتی آموزشی کشور بیش از آنکه راهگشا باشد مانع ساز شود.
آقای فرهاد دانشجومردم ما دل خوشی از مدیریت " برادران " در مناصب این چنینی ندارند خواهشمندیم شما به آن دامن نزنید.
والسلام

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

انجمن اسلامی دانشجویان تربیت دبیر شهید رجایی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج