افکار نیوز به نقل از همشهری جوان،رئیس جمهور در گردهمایی سازمان فراگیر مشاوران جوان ریاست جمهوری صحبت هایی کرده که خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۵ بهمن، گزارش آن را عینا این طوری که این پایین می آوریم منعکسش کرده. یعنی حتی انتخاب میان تیترها هم برای فارس است. به جان خودم به جدّم قسم! من کاره ای نیستم این وسط!

از دید احمدی نژاد چه کسانی بی شعورند؟

رئیس جمهور گفت: بعضی ها که در ۱۴۵۰ سال قبل درجا زده اند، نه ۲۴۳۳ سال قبل. برخی ها همان تعصبات، تحجرها و عقب افتادگی ها و بی شعوری ها مانده اند بنابراین اصلا با ملت ایران قابل مقایسه نیستند.

کسی که فتوای کشتار من را داد …

وی ادامه داد: یک موقع همان آقایی که اخیرا فتوای کشتار ما را داده در تلویزیون گفت که احمدی نژاد اصلا اقتصاد نمی فهمد و من او را صدا کردم و به او گفتم اصلا شما می فهمید مملکت داری یعنی چه؟ برای دو رأی بیشتر یک روستا، انقلاب را زیر سئوال می برند. وی در بخش دیگری از سخنان خود رقابت های انتخاباتی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: سر رفتن به مجلس چه خبر است؟ تمام انقلاب را زیر سئوال می برند. حالا می خواهند دو تا رأی بیشتر از این روستا داشته باشند.