به گزارش افکار نیوز و به نقل از اداره كل مطبوعات وزارت امورخارجه ، مهمانپرست در این باره گفت : این اظهارات نشان دهنده عدم شناخت ایشان نسبت به واقعیات فضای دموكراسی، رقابت سالم و تنوع گروه های سیاسی و فضای مثبت و آرام برگزاری انتخابات می باشد.

وی افزود: ظاهرا مقامات فرانسوی از حضور پر شور و ۶۵ درصدی مردم ما در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نقش فعال و الهام بخش ایران در منطقه ناخشنود بوده و واکنش آنها موید همین امر می باشد.

سخنگوی وزارت خارجه كشورمان ضمن دعوت مقامات فرانسوی به درایت و واقع بینی و احترام به حقوق ملت مستقل ایران و توجه به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر كشورها ، افزود: سیاست تقابلی با ایران تاكنون هیچ نتیجه ای در بر نداشته و مناسب تر این است كه مسئولین مربوطه، راه تعامل سازنده با جمهوری اسلامی ایران را در پیش گیرند.