به گزارش افکارنیوز،

اکانت سفارت سوئیس در ایران در توئیتی به مناسبت یکصدسال حضور دیپلماتیک در ایران از رونمایی لوگوی بزرگداشت این رویداد خبر داد.