به گزارش افکارنیوز،

مرضیه هاشمی، مجری پرس تی وی و فعال رسانه‌ای در مراسم بزرگداشت خبرنگار و اصحاب رسانه در لانه جاسوسی گفت: متاسفانه افرادی که نباید در جای مدیریت باشند مدیر برخی بخش‌ها شدند که جلوی پیشرفت کشور را گرفتند و این بخشی از جنگ نرم است.

اخبار سیاسی_ وی افزود: اینکه برخی زمزمه‌ها و دیدگاه‌های دشمن از داخل به گوش میرسد اتفاق دردناکی است؛ بعضی وقت‌ها به خاطر صحبت‌هایی که میکنم حرف‌های زیادی از افراد میشنوم، اما این کار‌ها و صحبت‌ها به خاطر دیدگاهی است که دارم و محکم پای آن ایستاده ام.

هاشمی ادامه داد: وقتی یک خط و راه انتخاب میکنیم باید پای آن مقاومت داشته باشیم و اتفاق خوبی است که جوانان هم خط مقاومت را هم در پیش بگیرند؛ اینکه خط مقاومت را در پیش بگیریم میتوانیم شب سر راحت بر بالش بگذاریم و از کمک خدا بهره مند می‌شویم.

این فعال رسانه‌ای همچنین گفت: مقاومت هزینه‌هایی در پی دارد که حملات جنگ نرم و جریان سازی‌ها بخشی از آن هزینه هاست، اما ما خبرنگار‌ها باید به آن بپردازیم و آن‌ها را روشنگری کنیم و به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: تبلیغات رسانه‌ای کاری کرده که فکر میکنیم آزادی بیان در آمریکا وجود دارد و افراد بدون اینکه بدانند در این کشور چه اتفاقاتی می‌افتد، این کشور را بهترین کشور دنیا می‌دانند و از آن تعاریف عجیبی ارائه میدهند و ما خبرنگار‌ها وظیفه داریم واقعیت‌های آمریکا را بیان کنیم؛ امیدواریم بتوانیم در هر موضوعی که هستیم واقعیت‌ها را به نمایش بگذاریم و بتوانیم به وظیفه خود به درستی عمل کنیم.

مجری پرس تی وی ادامه داد: در آمریکا ۱۵ نفر از پولدارترین افراد رسانه را در دست گرفتند و خط قرمز‌های خبر را مشخص میکنند و هر تعریفی را از ایران و بقیه ارائه می‌دهند دولت رسانه‌های آمریکایی را کنترل می‌کنند.

وی در پایان عنوان کرد: باید نشان دهیم به دنیا که چطور در میان این حجم از خشونت در منطقه به آرامی نشسته ایم و امنیت زیادی داریم و باید نشان دهیم حاضریم برای ارزش‌های خود سختی بکشیم تا شاید بتوانیم به قدری تاثیر گذار باشیم.