به گزارش افکارنیوز،

سید ضرغام حسینی رئیس دفتر جریان حکمت ملی عراق در تهران امروز در مراسمی به مناسبت روز خبرنگاران، گفت: اگر ما وارد جریان معارضه شدیم، به دنبال سازندگی هستیم و قصد تغییر نخست وزیر را نداریم.

اخبار سیاسی_ او ادامه داد: هرچند تنها دو سال از تاسیس جریان حکمت می‌گذرد، ولی این جریان تاریخچه‌ای صدسال در عراق دارد.

حسینی با تاکید بر این اینکه جریان حکمت ملی عراق به دنبال ایجاد فضای بهتری برای نسل‌های آینده است، افزود: از دلایلی که دنبال جذب جوانان و زنان بودیم این است که بیش از ۳۵ درصد جمعیت عراق به جوانان تعلق دارد و لازم است که توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشیم.

رئیس دفتر جریان حکمت ملی عراق در تهران گفت: بعد از ۲۰۱۸ جریان حکمت با ۲۰ کرسی به دنبال ایفای نقش سازنده در عراق بود و در همین راستا هم رو به ایجاد بال دوم مردم سالاری یعنی تاسیس جریان حکمت آوردیم.

او با اشاره به اینکه جریان حکمت ارتباط خوبی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دارد، تاکید کرد: ما قرار است در جایگاه منتقد دولت قرار بگیریم، زیرا مردم عراق خواهان دریافت خدمات درمانی و مواردی از این دست هستند و در چنین شرایطی قطعا انتقادات ما سازنده خواهد بود.

حسینی افزود: جریان حکمت تاکنون دفاتر خدمات رسانی در سراسر عراق ایجاد کرده است، تا جایی که از دست ما برمی آید کمک خواهیم کرد و اگر از عهده ما خارج باشد، از دولت درخواست حمایت خواهیم کرد.