عبدالرسول پور عباس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس توانا، با اشاره به وضعیت ساختار اجرایی سازمان ملی مهارت، اظهارداشت: لایحه تشکیل و ساختار سازمان ملی مهارت پس از چند دوره بازبینی در حال حاضر به دولت ارائه شده است.

وی ادامه داد: ‌ با توجه به ترافیک کاری مجلس و در پیش بودن بررسی بودجه دولت به احتمال زیاد لایحه سازمان ملی مهارت به سال بعد و مجلس نهم برسد.

سرپرست سازمان ملی مهارت با بیان اینکه ساختار سازمان در دولت نهایی خواهد شد، گفت: مباحثپیشنهادی مربوط به معاونت‌ها در مرحله بعدی خواهد بود.

پورعباس عنوان کرد: در حال حاضر سه معاونت اصلی برای این سازمان پیش بینی شده است که البته باید پس از تصویب لایحه سازمان در سال آینده پیگیری خواهد شد.