به گزارش افکارنیوز،

«قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان دستور ایجاد مؤسسه مطالعات دریای خزر را صادر کرد. بر اساس این گزارش، این مؤسسه با هدف کمک به توسعه همکاری ها در حوزه دریای خزر، تجزیه و اسناد حقوقی ملی و بین المللی مربوط به خزر و همچنین بررسی روند اجرای معاهدات بین المللی مربوط به این دریا توسط ترکمنستان و... ایجاد شده است.

اخبار سیاسی-رئیس جمهور ترکمنستان کنترل فعالیت های مؤسسه مطالعات دریای خزر به «رشید مرداف» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان واگذار کرده است. دریاچه خزر بزرگترین دریاچه دنیاست که به همین دلیل آن را دریا می‌نامند. دریای خزر یا دریای کاسپین از شمال به روسیه، از جنوب به ایران، از غرب به جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. بزرگترین دریاچه جهان، به علت وسعت زیاد (۶.۵برابر دریاچه «اورال» و ۱۳ برابر دریاچه «بایکال» و زمانی تمامی سطح خشکی‌های آسیای جنوب باختری را می‌پوشانید) از زمان‌های قدیم دریا خوانده می‌شد.