به گزارش افکارنیوز،

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارتباط بی واسطه و مستمر با مردم، به انعکاس اقدامات، فعالیت ها، مواضع و دیدگاه های خود در شبکه های اجتماعی می پردازند. در همین راستا نمایندگان مجلس به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود در شبکه اجتماعی توئیتر می پردازند.

جواد کریمی قدوسی مطلب زیر را به اشتراک گذاشته و در یکی از توئیت های خود از بازداشت حسن عباسی انتقاد کرده است.

 
 

سید فرید موسوی توئیت محمدمهدی تندگویان را ریتوئیت کرده است.

 

بهرام پارسایی مطلب زیر را در حساب توئیتری خود منتشرکرده است.

 

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی مطالب زیر را منتشر کرده است.

 
 

محمود صادقی مطالب زیر را در حساب توئیتری خود به اشتراک گذاشته است.

 
 

احمد مازنی از رویه برخوردها با برخی از اعضای شوراهای شهر و روستا انتقاد کرده است.

 

طیبه سیاوشی  درباره نرخ ورزش زنان در کشور مطلب زیر را نوشته است.

 

سید حسین نقوی حسینی مطالب زیر را درباره حوزه سیاست خارجی مطرح کرده است.

 

غلامرضا حیدری نیز رشته توئیت های زیر را از یکی از گفت و گوهای خود در حساب کاربری توئیتر منتشر کرده است.