به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا رضایی کوچی، با اشاره به تصمیم شرکت هواپیمایی ای تی آر مبنی بر توقف برنامه تحویل مابقی سفارش ایران به دلیل تحریم جدید آمریکا، گفت: اینکه یک شرکت هواپیمای فرانسوی- ایتالیایی مجاز شده است تجهیزات هواپیمایی به ایران بفروشد را نمی توان امتیازی خاص در نظر گرفت زیرا این اقدام اروپا پررنگ و تاثیرگذار نیست.

اخبار سیاسی- ​ نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:  اروپایی ها باید به صورت جامع تر به تعهدات خود عمل کنند. متاسفانه شرکت های مهم تحریم هستند و هیچ امکاناتی را در اختیار ایران قرار نمی دهد.

وی افزود: متاسفانه آنها تا جایی پیش رفتند که به هواپیمای ایران در عراق سوخت نمی دهند و این نشان از عدم تعهد اروپایی است، ما در این شرایط به صورت متقابل عمل خواهیم کرد زیرا اروپایی ها یک جانبه همه تعهدات مرتبط با برجام را زیر پا گذاشتند.

رضایی کوچی یادآور شد: اروپایی‌ها همیشه از اهداف آمریکایی‌ها پیروی کرده و نمی‌توانند منافع آنها را نادید بگیرند، توقف برنامه شرکت هواپیمایی ای تی آر مبنی بر توقف تحویل مابقی سفارش ایران نیز در همین راستا اتخاذ شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت‌های اروپایی اگر نظر مساعدی نسبت به مبادلات تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی داشته باشند، در حوزه فروش هواپیما به ایران باید تصمیم های مهم تر و گام های بلندتری را بردارند.