به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا عارف در حاشیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چقدر می‌توان به رئیس جمهوری که توافق بین المللی را زیر پا می‌گذارد اعتماد کرد؟ و این سوالی است که نخبگان دنیا باید به آن جواب بدهند که آیا آقای ترامپ قابل اعتماد است که رئیس جمهوری ایران بخواهد پای میز مذاکره با او بنشیند؟ و اگر نشست، چه تضمینی وجود دارد که تفاهم ایجاد شده را زیر پا نگذارد؟

اخبار سیاسی- وی در پاسخ به سوالی درباره نظر رئیس جمهوری مبنی بر این‌که "برای منافع ملی و رفع مشکلات مردم در هر ملاقاتی که لازم است، حضور می یابم" افزود: البته این راهبرد کلّی نظام ما بوده است و انقلاب ما نیز شعار محوری استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده و استقال مهم ترین راهبرد نظام ماست.

وی ادامه داد: با توجه به منافع ملی، هر اقدامی که بتواند منافع ملی را ایجاب کند انجام خواهیم داد و ظرفیت بالایی در نظام و انقلاب و مسئولین وجود دارد که دراین مسیر گام بردارند و سخنان رئیس جمهوری همان راهبرد کلی نظام بود که همیشه مّد نظر بوده که اهل گفت و گو و تعامل هستیم ولی دنیا هم می داند ما ذره ای از خواسته های مشروع خود کوتاه نخواهیم آمد و مهم ترین مسئله حفظ منافع ملی است که در آن مسیر جلو می رویم.

رئیس فراکسیون امید گفت: مردم ایران مسیر انقلاب را در طول چهل سال آن دیده‌اند و همچنین مسیر تعامل مسئولان را نیز با دنیا مشاهده کرده‌اند و در حالی که اهل گفت‌وگو و تعامل با جهان هستیم ولی از منافع خود کوتاه نخواهیم آمد و اگر مذاکره و تعاملی باشد قطعا در این مسیر خواهد بود.