به گزارش افکارنیوز،

جلسه کمیسیون زیر بنائی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه بخش پایانی مباحث توسط دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در روز شنبه 9 شهریور برگزار شد.

اخبار سیاسی_ دراین جلسه الگوهای موفق توسعه دریامحور مورد بحث قرار گرفت و کارگروه‌های 5 گانه تخصصی با عناوین کارگروه حقوقی- سیاسی، نظامی،انتظامی،امنیتی، اقتصاد و مدیریت دریا، صنایع و فناوری دریا، موضوعات فرهنگی اجتماعی دریا با حضور سازمان و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد.

بنا به این گزارش، در ادامه از کلیه صاحبنظران برای ارسال پیشنهادات و مشارکت در فرآیند بررسی و تدوین سیاست‌ها دعوت به عمل آمد و مقرر شد بدین منظور، پیشنهادات علاقمندان از طریق رایانامه h.beykmohamadloo@maslahat.ir اخذ شود.