به گزارش افکارنیوز،

 محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور شنبه شب در بازدید از هفدهمین نمایشگاه عطر سیب و پانزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی که به صورت همزمان در بوستان گفت و گو در تهران برگزار شده است، ترکیب هنر و صنعت در این نمایشگاه و اولویت رویکرد فرهنگی برای آن را قابل توجه توصیف کرد.

اخبار سیاسی- رئیس موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی، نوآوری ایجاد شده در محصولات تولیدی برای تجهیز محافل حسینی ارائه شده در این نمایشگاه را مورد اشاره قرار داد و گفت: هم زمانی و هم مکانی این نمایشگاه با نمایشگاه تولیدات زنان کارآفرین نیز پیام خوبی داشت و شاهد ابتکارات جالبی از سوی زنان هنرمند و خلاق بودیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در اقتصاد ایران زنان در حوزه های مختلف درخشیده اند، گفت: در این نمایشگاه شاهد تولیدات متنوع از سوی بانوان کارآفرین هستیم که در واحدهای اقتصادی و بنگاه های تجاری و خدماتی تولید و به نمایش گذاشته شده است.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: از این جهت که در طول تاریخ کشور خانم ها پشتیبان همه مراسم احیای شعائر حسینی بوده و انتقال این پیام را از نسلی به نسل دیگر برعهده داشته اند، همزمانی و هم مکانی این دو نمایشگاه از طبع لطیفی برخوردار بود.