به گزارش افکارنیوز،

حجت الاسلام سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز ، با بیان اینکه اقتصاد ایران دولتی و به نفت وابسته است، گفت: اقتصاد ایران مریض است و با شعار و حرف پیشرفت نمی‌کند.

اخبار سیاسی- او با بیان اینکه دولت باید به سمت هدایت، نظارت و حمایت برگردد، ادامه داد: مردم باید تصدی‌گری کنند و اقتصاد را دست خودشان بگیرند‌.

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه بهره کاری بخش خصوصی و دولتی بسیار پایین است، اضافه کرد: باید قناعت را بیشتر رعایت کنیم و در مصرف صرفه‌جویی داشته باشیم.

حجت الاسلام اکرمی با بیان اینکه اگر در داخل خود را محکم کنیم بیگانه ناچار به کنار آمدن است، خاطرنشان کرد: ما درباره اقتصاد باید به تعبیر قرآن به موجودی و امکانات خود تکیه کنیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب رونق تولید در داخل داشته باشیم.