مجری برنامه صدای آمریکا که در مورد مشکلات معلولان در ایران با یک فرد معلول صحبت می کرد برخورد زننده ای با وی داشت که در ادامه می بینید.

حجم ویدیو: 6.20M | مدت زمان ویدیو: 00:02:09