به گزارش افکارنیوز،  روزنامه های صبح امروز ایران در سرمقاله های خود به مهمترین مسایل روز کشور و جهان پرداخته اند که گزیده آن ها در ذیل می آید:

چرا نذر امام حسین(ع)؟!

بر ماست که هرچه در توان داریم در همچنان زنده نگاه داشتن «نهضت بیداری» حسین(ع) بکوشیم.

قدرت هوشمند!

قدرت هوشمند (smart power) ترکیبی است از قدرت سخت قهریه و تسویه با قدرت نرم متقاعدسازی و جذب. قدرت هوشمند، توانایی ترکیب و تلفیق قدرت سخت و نرم است که فقط یک رهبر شجاع و حکیم درصدهای دقیق ترکیب آن را می‌داند.

به راهبرد رهبری برگردید

موضوع رهبری (leadership)، جایگاه ویژه‌ای در مباحث سیاست جهانی پیدا کرده است.