به گزارش افکارنیوز،

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی دیروز (سه شنبه، 12 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه قدردانی 224 نماینده از وزیر کشور برای انتصاب سامانی به عنوان معاون هماهنگی جدید این وزارتخانه را قرائت کرد.

اخبار سیاسی- متن بیانیه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

سلام علیکم

بدینوسیله از جنابعالی بدلیل تقویت رویکرد جوانگرایى در سطوح مدیریتى وزارت کشور و بهبود و قوت هر چه بیشتر این وزارتخانه در اجرای وظایف محوله و همچنین از خدمات سه ساله جناب آقای دکتر سید سلمان سامانی در جایگاه معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت کشور که بعنوان یکی از مدیران جوان دولت موفق شدند روابط وزارت کشور و مجلس شوراى اسلامى را در این سال ها به نحو شایسته تقویت نمایند، قدردانی مى شود.

براى ایشان که اخیرا با حکم جنابعالى به سمت معاون هماهنگى وزارت کشور منصوب شده اند آرزوى توفیق روز افزون داریم.