به گزارش کیهان ، سايت موسوم به بازتاب از چند ماه پيش و پس از مسدود شدن سايت آينده، توسط برخي جداشدگان سابق سايت هاي بازتاب و تابناك راه اندازي شده بود و گفته مي شد با يكي از عناصر فتنه گر فراري(م- ه) در ارتباط است.

مشاور کارگروه فیلترینگ گفت: جمع بندی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فعالیت سایت بازتاب، این بوده است که عملکرد آن در راستای تشویش اذهان عمومی است.
اين سايت در روز شنبه ۱۳ اسفند شائبه هاي بي اساسي را در مورد صحت انتخابات مجلس نهم مطرح كرده بود كه پس از چند ساعت، آن را از خروجي خود حذف كرد. مومن نسب، مشاور كارگروه فيلترينگ در اين رابطه، به خبرگزاري دانشجو گفت: فيلترينگ اين سايت به دستور كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه صورت گرفته است.