به گزارش افکار نیوز به نقل از خبرآنلاين متن اين يادداشت كوتاه به اين شرح است:

آقاي دکتر لاريجاني در برنامه ارتباط مستقيم شبکه ۲ سيما گفتند: نمايندهاي را ميشناسم که در طول دوره نمايندگي در يک طرح يا لايحه اظهار نظر نکرده ولي در انتخابات اخير راي آورده و نماينده اي را هم ميشناسم که در اين مدت حضور فعالي داشته و بيش از ۷۰۰ بار اظهار نظر کرده ولي راي نياورده. سوال اينجاست که آيا مردم حق دارند بدانند نماينده آنها در طول دوره چهارساله: - درباره چند طرح و لايحه اظهار نظر کرده؟ - در ارائه چند طرح مشارکت داشته؟ - چند روز غيبت داشته؟ - چه ميزان براي ايفاي وظايف نمايندگي از ساير مشاغل صرفنظر کرده؟ اگر اين آگاهيها را حق مردم ميدانيد، چه کسي يا نهادي بايد در بازههاي زماني معين اين اطلاعات را در اختيار رايدهندگان قرار دهد تا آنها بتوانند در انتخابات بعدي قضاوت درست تري درباره نماينده پيشين داشته باشند و انتظارات خود از داوطلبان جديد را مطرح کنند؟ لابد انتظار نداريد همه مردم در روزها و ساعات برگزاري جلسات علني مجلس کارهاي خود را رها کنند و پاي راديو بنشينند! انتظار مي رود مجلس نهم براي اين حق مهم نظارتي مردم بر نمايندگانشان چارهاي بينديشد.