به گزارش فارس، حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی یکشنبهشب در همایش پایداری تا ظهور که در مسجد امام خمینی (ره) شیراز برگزار شد افزود: در ادوار مختلف انقلاب افکار مختلف حرفهایشان را زدند و رفتند اما الان رقابت بین اصولگرایان بوده و امتحان سختتر شده است و باید توجه کرد که کدام یک ولایتپذیر است.
دبیر جبهه پایداری با بیان اینکه نباید در انتخابات وعده داد چراکه رأی آوردن اصل نیست، تصریح کرد: حق‌مداری را باید اصل قرار داد و در امتحان درست آمدن و درست قبول شدن اصل است.
وی با بیان اینکه در انتخابات آتی به دنبال پیدا کردن افراد خوب و سالم و دعوت آنها برای کاندیداتوری هستیم، بیان داشت: جبهه پایداری مصلحتاندیشی نمیکند و به اسلام عمل میکند.