به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همزمان با سفر محمود احمدینژاد و اعضای هیئت دولت به استان البرز که در راستای چهارمین دور از سفرهای استانی هیئت دولت انجام شده است، مراسم فروش خیریه ۲۰ قلم از هدایای شخصی محمود احمدی نژاد و همسر وی (اعطایی از سوی مقامات خارجی) به نفع مددجویان سازمان بهزیستی که در سه بخش ساعت، جواهرات و خودنویس است با حضور خیرین و نیکوکاران برگزار شد.

رئیس جمهور پیش از این، بالغ بر ۵۲ قلم از هدایای شخصی خود را که از سوی مقامات سایر کشور ها به وی و همسرش اعطا شده را برای کمک به نیازمندان و مددجویان سازمان بهزیستی اعطا کرده بود که در این مرحله ۲۰ قلم از آنها در مزایده به فروش خواهد رسید که پیش بینی می شود مبلغی در حدود ۱۱۵ میلیون تومان عواید این مزایده باشد.

این هدایا که توسط کارشناسان دادگستری قیمت‌گذاری شده است، به هیچ وجه جنبه تاریخی و ملی ندارند و این اقدام رئیس جمهور به منظور فرهنگ‌سازی در میان مسئولان و خیرین جهت توجه عملی به نیازمندان و حرکت به سوی ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی بوده که باعثالگوسازی در کشور برای انجام عمل خیر است که در حدود بیش از یک میلیارد تومان از محل مزایده آنها عاید بهزیستی جهت کمک به مددجویان خواهد شد.

احمدی نژاد در چند مرحله اقدام به اهدای هدایا و وسایل شخصی خود با عنوان کمک به نیازمندان کرده است.